Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Chemical Industry Federation of Finland

Identifikační číslo v rejstříku: 07682415745-25
Datum registrace: 28/04/2011 11:58:00

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/04/2015 12:55:55
Datum poslední roční aktualizace je: 09/04/2015 12:55:55
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 09/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Chemical Industry Federation of Finland

CIFF

Registered Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Eteläranta, 10
Poštovní přihrádka: 4
00131 Helsinki
FINSKO

(+358) 9172841

    Osoba s právní odpovědností

pan  Timo Leppä

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Timo Leppä

Director General

    Cíle a úkoly

The business idea of the Chemical Industry Federation of Finland is to secure the competitiveness and operating conditions of the member companies in Finland.

The Federation’s organisation comprises three main operational sectors: education and research, the labour market, the environment, health and safety, as well as joint service operations. A total of 35 people work at the Federation and its integrated organisations.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

environmental legislation, energy efficiency


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

resurssitehokkuus, energia, ilmasto, ympäristö

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Obchod
  • Výzkum a technologie
  • Vzdělávání
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.cefic.org

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.