Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Chemical Industry Federation of Finland

Identifikační číslo v rejstříku: 07682415745-25
Datum registrace: 28.4.11 11:58:00

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.4.14 7:38:29
Datum poslední roční aktualizace je 1.4.14 7:38:29


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Chemical Industry Federation of Finland
Zkratka: CIFF
Právní forma Registered Association
Internetové stránky: http://www.kemianteollisuus.fi

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Timo Leppä
Funkce: Director General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: Timo Leppä
Funkce: Director General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Eteläranta  10
Poštovní přihrádka: 4
00131 Helsinki
FINSKO
Telefon: (+358) 9172841
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: The business idea of the Chemical Industry Federation of Finland is to secure the competitiveness and operating conditions of the member companies in Finland.

The Federation’s organisation comprises three main operational sectors: education and research, the labour market, the environment, health and safety, as well as joint service operations. A total of 35 people work at the Federation and its integrated organisations.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The business idea of the Chemical Industry Federation of Finland is to secure the competitiveness and operating conditions of the member companies in Finland.

The Federation’s organisation comprises three main operational sectors: education and research, the labour market, the environment, health and safety, as well as joint service operations. A total of 35 people work at the Federation and its integrated organisations.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


resurssitehokkuus, energia, ilmasto, ympäristö

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Obchod
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
http://www.cefic.org

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.