Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Deutscher Gewerkschaftsbund

Id-nummer i registret: 07595112423-87
Registreringsdag: 2009-09-30 18:27:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-03 08:58:07
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-03 08:58:07


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Deutscher Gewerkschaftsbund
Förkortning: DGB
Associationsform (rättslig ställning): Gewerkschaft
Webbplats: http://www.dgb.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Fackföreningar

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Reiner Hoffmann
Befattning: Vorsitzender

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Stefan Gran
Befattning: Head of EU Representation Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Henriette-Herz-Platz  2
10178 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+49) 30 24060 0
Fax: (+49) 30 24060 324
Andra adressuppgifter: Deutscher Gewerkschaftsbund
EU-Verbindungsbüro
Avenue de Tervuren 15
B-1040 Brüssel
BELGIEN

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht für eine solidarische Gesellschaft. Als Dachverband ist er die Stimme der deutschen Gewerkschaften gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, Parteien und Verbänden in Europa, Bund, Ländern und Gemeinden. In diesem Sinne vertritt er
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer.

Mit seinen 8 Mitgliedsgewerkschaften ist der DGB die Stimme von mehr als 6,4 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern in Deutschland.

Seit seiner Gründung 1949 ist der DGB dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist - wie seine Mitgliedsgewerkschaften - pluralistisch und unabhängig, aber keineswegs politisch neutral. Er bezieht Position im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Das EU-Verbindungsbüro vertritt seit 1997 die Interessen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften gegenüber den Europäischen Institutionen. Es verfolgt und begleitet aktiv die europäische Gesetzgebung und informiert laufend über europäische Rechtsetzungsvorhaben und –entwicklungen.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Kerstin WARNEKE 2014-09-03 2015-08-28

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Der DGB ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Interesse sind. Dazu zählen insbesondere: Alle Fragen rund um die Entsendung von Beschäftigten und Saisonarbeit, Arbeitnehmerrechte, Dienstleistungsfreiheit, Finanzmarktregulierung, Niederlassungsfreiheit, Privatisierung- und Liberalisierung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, EBR, Gesellschaftsrecht, Kontrolle und ggf. Sanktionierung von grenzüberschreitenden Firmen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Systeme der betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung, GATS, WTO, Materialsicherheit, Agrarprobleme, Menschenrechte, Labelling guter Produkte, Öffentliche Auftragsvergabe, Erweiterungen.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Der DGB ist Mitglied im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und im Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB). Er vertritt die deutschen Gewerkschaften in internationalen Organisationen wie beispielsweise der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 286 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Der DGB finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.