Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Deutscher Gewerkschaftsbund

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 07595112423-87
Data Reġistrazzjoni: 30/09/2009 18:27:44

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 03/09/2014 08:58:07
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/09/2014 08:58:07


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Deutscher Gewerkschaftsbund
Akronimu: DGB
Statut legali: Gewerkschaft
Websajt: http://www.dgb.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Trejdjunjins

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Reiner Hoffmann
Kariga: Vorsitzender

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Stefan Gran
Kariga: Head of EU Representation Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 2 Henriette-Herz-Platz 
Berlin 10178
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 30 24060 0
Numru tal-faks: (+49) 30 24060 324
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Deutscher Gewerkschaftsbund
EU-Verbindungsbüro
Avenue de Tervuren 15
B-1040 Brüssel
BELGIEN

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht für eine solidarische Gesellschaft. Als Dachverband ist er die Stimme der deutschen Gewerkschaften gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, Parteien und Verbänden in Europa, Bund, Ländern und Gemeinden. In diesem Sinne vertritt er
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer.

Mit seinen 8 Mitgliedsgewerkschaften ist der DGB die Stimme von mehr als 6,4 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern in Deutschland.

Seit seiner Gründung 1949 ist der DGB dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist - wie seine Mitgliedsgewerkschaften - pluralistisch und unabhängig, aber keineswegs politisch neutral. Er bezieht Position im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Das EU-Verbindungsbüro vertritt seit 1997 die Interessen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften gegenüber den Europäischen Institutionen. Es verfolgt und begleitet aktiv die europäische Gesetzgebung und informiert laufend über europäische Rechtsetzungsvorhaben und –entwicklungen.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 10
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Kerstin WARNEKE 03/09/2014 28/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Der DGB ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Interesse sind. Dazu zählen insbesondere: Alle Fragen rund um die Entsendung von Beschäftigten und Saisonarbeit, Arbeitnehmerrechte, Dienstleistungsfreiheit, Finanzmarktregulierung, Niederlassungsfreiheit, Privatisierung- und Liberalisierung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, EBR, Gesellschaftsrecht, Kontrolle und ggf. Sanktionierung von grenzüberschreitenden Firmen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Systeme der betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung, GATS, WTO, Materialsicherheit, Agrarprobleme, Menschenrechte, Labelling guter Produkte, Öffentliche Auftragsvergabe, Erweiterungen.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Der DGB ist Mitglied im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und im Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB). Er vertritt die deutschen Gewerkschaften in internationalen Organisationen wie beispielsweise der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 286,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Der DGB finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.