Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Deutscher Gewerkschaftsbund

Tunnistenumero rekisterissä: 07595112423-87
Rekisteröintipäivä: 30.9.2009 18:27:44

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.6.2014 10:19:04
Edellinen vuotuinen päivitys: 3.9.2013 9:23:01


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Deutscher Gewerkschaftsbund
Lyhenne: DGB
Organisaation oikeudellinen muoto: Gewerkschaft
Internet-osoite: http://www.dgb.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammattiliitot ja -yhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Reiner Hoffmann
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzender

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Stefan Gran
Tehtävä organisaatiossa: Head of EU Representation Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Henriette-Herz-Platz  2
10178 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 30 24060 0
Faksinumero: (+49) 30 24060 324
Muita yhteystietoja: Deutscher Gewerkschaftsbund
EU-Verbindungsbüro
Avenue de Tervuren 15
B-1040 Brüssel
BELGIEN

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht für eine solidarische Gesellschaft. Als Dachverband ist er die Stimme der deutschen Gewerkschaften gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, Parteien und Verbänden in Europa, Bund, Ländern und Gemeinden. In diesem Sinne vertritt er
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer.

Mit seinen 8 Mitgliedsgewerkschaften ist der DGB die Stimme von mehr als 6,4 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern in Deutschland.

Seit seiner Gründung 1949 ist der DGB dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist - wie seine Mitgliedsgewerkschaften - pluralistisch und unabhängig, aber keineswegs politisch neutral. Er bezieht Position im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Das EU-Verbindungsbüro vertritt seit 1997 die Interessen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften gegenüber den Europäischen Institutionen. Es verfolgt und begleitet aktiv die europäische Gesetzgebung und informiert laufend über europäische Rechtsetzungsvorhaben und –entwicklungen.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Kerstin WARNEKE 18.9.2013 16.9.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Der DGB ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Interesse sind. Dazu zählen insbesondere: Alle Fragen rund um die Entsendung von Beschäftigten und Saisonarbeit, Arbeitnehmerrechte, Dienstleistungsfreiheit, Finanzmarktregulierung, Niederlassungsfreiheit, Privatisierung- und Liberalisierung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, EBR, Gesellschaftsrecht, Kontrolle und ggf. Sanktionierung von grenzüberschreitenden Firmen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Systeme der betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung, GATS, WTO, Materialsicherheit, Agrarprobleme, Menschenrechte, Labelling guter Produkte, Öffentliche Auftragsvergabe, Erweiterungen.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Der DGB ist Mitglied im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und im Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB). Er vertritt die deutschen Gewerkschaften in internationalen Organisationen wie beispielsweise der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 286 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Der DGB finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.