Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Deutscher Gewerkschaftsbund

Identifikační číslo v rejstříku: 07595112423-87
Datum registrace: 30.9.09 18:27:44

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.6.14 10:19:04
Datum poslední roční aktualizace je 3.9.13 9:23:01


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Deutscher Gewerkschaftsbund
Zkratka: DGB
Právní forma Gewerkschaft
Internetové stránky: http://www.dgb.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: odborové svazy

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Reiner Hoffmann
Funkce: Vorsitzender

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Stefan Gran
Funkce: Head of EU Representation Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Henriette-Herz-Platz  2
10178 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30 24060 0
Číslo faxu: (+49) 30 24060 324
Další kontaktní údaje: Deutscher Gewerkschaftsbund
EU-Verbindungsbüro
Avenue de Tervuren 15
B-1040 Brüssel
BELGIEN

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht für eine solidarische Gesellschaft. Als Dachverband ist er die Stimme der deutschen Gewerkschaften gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, Parteien und Verbänden in Europa, Bund, Ländern und Gemeinden. In diesem Sinne vertritt er
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer.

Mit seinen 8 Mitgliedsgewerkschaften ist der DGB die Stimme von mehr als 6,4 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern in Deutschland.

Seit seiner Gründung 1949 ist der DGB dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist - wie seine Mitgliedsgewerkschaften - pluralistisch und unabhängig, aber keineswegs politisch neutral. Er bezieht Position im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Das EU-Verbindungsbüro vertritt seit 1997 die Interessen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften gegenüber den Europäischen Institutionen. Es verfolgt und begleitet aktiv die europäische Gesetzgebung und informiert laufend über europäische Rechtsetzungsvorhaben und –entwicklungen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Kerstin WARNEKE 18.9.13 16.9.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Der DGB ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Interesse sind. Dazu zählen insbesondere: Alle Fragen rund um die Entsendung von Beschäftigten und Saisonarbeit, Arbeitnehmerrechte, Dienstleistungsfreiheit, Finanzmarktregulierung, Niederlassungsfreiheit, Privatisierung- und Liberalisierung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, EBR, Gesellschaftsrecht, Kontrolle und ggf. Sanktionierung von grenzüberschreitenden Firmen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Systeme der betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung, GATS, WTO, Materialsicherheit, Agrarprobleme, Menschenrechte, Labelling guter Produkte, Öffentliche Auftragsvergabe, Erweiterungen.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Der DGB ist Mitglied im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und im Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB). Er vertritt die deutschen Gewerkschaften in internationalen Organisationen wie beispielsweise der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 286 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Der DGB finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.