Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Ideal Standard

Identifikavimo numeris Registre: 07541266101-90
Registracijos data: 27/06/2011 19:25:57

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 12/06/2015 13:01:32
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 08:50:18
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Ideal Standard

IS

Stakeholder

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Euskirchenerstrasse, 80
53121 Bonn
VOKIETIJA

(+228) 521254

    Teisiškai atsakingas asmuo

Alfred Noeller

Dipl.Ing.

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alfred Noeller

Dipl.Ing.

    Tikslai ir uždaviniai

Sanitary appliance manufacturer

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

environmental initiatives
construction product regulation


 

Non

Non

Non

Non

Non

Carbon
Environment

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 10

10

2,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.