Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Ideal Standard

Identifikační číslo v rejstříku: 07541266101-90
Datum registrace: 27.6.11 19:25:57

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.6.14 9:03:46
Datum poslední roční aktualizace je 2.6.14 9:03:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Ideal Standard
Zkratka: IS
Právní forma Stakeholder
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Alfred Noeller
Funkce: Dipl.Ing.

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Alfred Noeller
Funkce: Dipl.Ing.

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Euskirchenerstrasse  80
53121 Bonn
NĚMECKO
Telefon: (+228) 521254
Číslo faxu: (+228) 5219254
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Sanitary appliance manufacturer
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Carbon
Environment

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 25 000 €
Granty: 5 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.