Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Ideal Standard

Identifikační číslo v rejstříku: 07541266101-90
Datum registrace: 27/06/2011 19:25:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/06/2015 13:01:32
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 08:50:18
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Ideal Standard

IS

Stakeholder

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Euskirchenerstrasse, 80
53121 Bonn
NĚMECKO

(+228) 521254

    Osoba s právní odpovědností

pan  Alfred Noeller

Dipl.Ing.

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Alfred Noeller

Dipl.Ing.

    Cíle a úkoly

Sanitary appliance manufacturer

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

environmental initiatives
construction product regulation


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Carbon
Environment

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 10

10

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.