Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband

Identifikavimo numeris Registre: 07483302972-25
Registracijos data: 10.1.8 14.46.19

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.13 08.32.46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.13 08.32.46


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband
Akronimas:
Teisinis statusas: eingetragener Verein
Svetainė: https://www.diakonie.de

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jörg Dr. Kruttschnitt
Pareigos: Vorstand

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Katharina Wegner
Pareigos: Beauftragte

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Caroline-Michaelis-Straße  1
10115 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+4930) 652110
Faksas: (+4930) 652113333
Papildoma kontaktinė informacija: Dienststelle Brüssel
Rue Joseph II, 166
B - 1000 Brüssel

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kichen. Der Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband gehören als Mitglieder 112 Organisationen an. Diesen gehören fast 27500 Einrichtungen aus allen sozialen Arbeitsfeldern an. In diesen sind 435000 Mitarbeitende vol- oder teilzeitbeschäftigt tätig. 3600 diakonische Helfer- u. Selbsthilfegruppen ergänzen diese Arbeit. Die Diakonie Deutschland hat die satzungsgemäße Aufgabe durch Förderung seiner Mitglieder die soziale und gesundheitliche Lage von Menschen in Deutschland zu verbessern.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Katharina WEGNER 14.11.6 15.11.4

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Lobbytätigkeit in den Bereichen Gesundheit, Rehabilitation, Pflege, Armut und Ausgrenzung, Behinderte, Beschäftigung, Migration, Gleichstellung, Bildung, Familie, Menschenrechte und Grundrechte, Klima, Soziale Dienste, Qualität, Wettbewerbsrecht, Strukturfonds.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Eurodiaconia
EAPN
CEDAG über BAGFW

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Bendras biudžetas: 120 917 000
viešųjų lėšų dalis: 26 903 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 12 791 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 14 112 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 94 014 000
- dovanotos lėšos: 2 948 000
- narystės mokesčiai: 1 413 000
EKD-Mittel : 6 116 000
Spenden : 83 537 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Die dargestellten Zahlen entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2010 der durch die Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband freiwillig auf der Homepage (http://www.diakonie.de) veröffentlicht wird. Der Beschluss zur Veröffentlichung erfolgt im 2. Halbjahr , somit sind die Zahlen für das vergangene Jahr erst im Herbst des folgenden Jahres vorhanden.

Der Diakonie Bundesverband finanziert sich im Wesentlichlichen über Mitgliegsbeiträge, nationale Mittel, Zuwendungen und Spenden.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.