Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

ExxonMobil Petroleum & Chemical

Identifikacijska številka v Registru: 0745650927-75
Datum registracije: 6.1.09 17:30:34

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 29.12.14 11:52:37
Datum zadnje letne spremembe: 29.12.14 11:52:37


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: ExxonMobil Petroleum & Chemical
Kratica: EMPC
Pravni status: b.v.b.a.
Spletna stran: http://exxonmobil.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Joost M. van Roost
Položaj: Chairman of the Board

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Nikolaas Baeckelmans
Položaj: Vice President EU Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hermeslaan  2
1831 Machelen
BELGIJA
Telefon: (+32) 2 722 2947
Telefaks: (+32) 2722 2945
Drugi podatki: The European Union Affairs office is located at the address above.
Head : Nikolaas Baeckelmans
direct line : +32-2-722 2946
Alternate Contact: Johan Scharpe
direct line : +32-2-722 2923

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: ExxonMobil is one of Europe's largest oil and gas producers, a major refiner of crude oil for fuels and lubricants, and one of Europe's leading petrochemical companies. ExxonMobil's primary role - and most important benefit to society - is to safely provide reliable and affordable supplies to people around the world. Doing this well is essential to improving standards of living, and we are committed to doing so in a financially, environmentally and socially responsible manner.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 8
Dodatne informacije: This is our estimate of Full Time Equivalent Employees which may be involved in activities falling under the scope of the Transparency Register.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Johan Scharpé 15.1.15 13.1.16
Nikolaas Baeckelmans 26.4.14 25.4.15
CARLO BARTOLUCCI 11.12.14 9.12.15
Hendrikus Gerhardus CENTS 15.1.15 13.1.16
ALISON LANGFORD 27.5.14 23.5.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


EU initiatives falling broadly under the categories of energy, environment and chemicals. For example: EU energy strategy 2030, EU ETS, GHG related legislation, Fuel Quality Directive, biofuel legislation and renewable energy, transport fuels related initiatives, Industrial Emissions Directive, Air Quality, REACH, phthalates, natural gas policy including shale gas, offshore safety and emergency preparedness, transparency directive, energy efficiency legislation, Energy Taxation Directive.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
List of main EU organizations with activities related to the scope of the Register, of which ExxonMobil subsidiaries are members (2014):
- European trade associations: CONCAWE/FuelsEurope, IOGP, CEFIC, Plastics Europe, COGEN Europe, AmCham EU, BusinessEurope, OCIMF, Transatlantic Business Council, British Chamber of Commerce Belgium
- European think tanks / other organizations: CEPS, EPC, Friends of Europe, CERA, Council for Multilateral Business Diplomacy

ExxonMobil subsidiaries in the EU are also members of national trade and industry associations which may have varying degrees of engagement with European Institutions.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2014 - 12/2014
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 4750000  € in < 5000000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The amount above is our best estimate of the overall cost of activities falling under the revised scope of the Register including meetings, conversations, correspondence with officials of EU Institutions, work/activities to prepare positions, organize meetings, etc. to support advocacy pursued either directly or through trade or industry associations. Costs for conference sponsorships, consultancy work in support of advocacy and association memberships are now included in the cost estimate.

The zero figure for procurement and grants means the following: (i) we cannot totally exclude that EU funding might have occurred across our European network of affiliates and businesses, for instance through the supply of petrol/diesel, lubricants or heating oil (ii)even if there is any, it would be de minimis compared to the size of our businesses and related investments (over USD 3billion).

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.