Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

ExxonMobil Petroleum & Chemical

Identifikacijska številka v Registru: 0745650927-75
Datum registracije: 06/01/2009 17:30:34

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/12/2014 11:52:37
Datum zadnje letne spremembe: 29/12/2014 11:52:37

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

ExxonMobil Petroleum & Chemical

EMPC

b.v.b.a.

    Oddelek registracije

II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Hermeslaan, 2
1831 Machelen
BELGIJA

(+32) 2 722 2947

(+32) 2722 2945

The European Union Affairs office is located at the address above.
Head : Nikolaas Baeckelmans
direct line : +32-2-722 2946
Alternate Contact: Johan Scharpe
direct line : +32-2-722 2923

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Joost M. van Roost

Chairman of the Board

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Nikolaas Baeckelmans

Vice President EU Affairs

    Cilji in naloge

ExxonMobil is one of Europe's largest oil and gas producers, a major refiner of crude oil for fuels and lubricants, and one of Europe's leading petrochemical companies. ExxonMobil's primary role - and most important benefit to society - is to safely provide reliable and affordable supplies to people around the world. Doing this well is essential to improving standards of living, and we are committed to doing so in a financially, environmentally and socially responsible manner.

svetovni

    Dejavnosti

EU initiatives falling broadly under the categories of energy, environment and chemicals. For example: EU energy strategy 2030, EU ETS, GHG related legislation, Fuel Quality Directive, biofuel legislation and renewable energy, transport fuels related initiatives, Industrial Emissions Directive, Air Quality, REACH, phthalates, natural gas policy including shale gas, offshore safety and emergency preparedness, transparency directive, energy efficiency legislation, Energy Taxation Directive.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

8

This is our estimate of Full Time Equivalent Employees which may be involved in activities falling under the scope of the Transparency Register.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Johan Scharpé 15/01/2015 13/01/2016
Nikolaas Baeckelmans 26/04/2014 25/04/2015
CARLO BARTOLUCCI 11/12/2014 09/12/2015
Hendrikus Gerhardus CENTS 15/01/2015 13/01/2016
ALISON LANGFORD 27/05/2014 23/05/2015

    Interesna področja

 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

List of main EU organizations with activities related to the scope of the Register, of which ExxonMobil subsidiaries are members (2014):
- European trade associations: CONCAWE/FuelsEurope, IOGP, CEFIC, Plastics Europe, COGEN Europe, AmCham EU, BusinessEurope, OCIMF, Transatlantic Business Council, British Chamber of Commerce Belgium
- European think tanks / other organizations: CEPS, EPC, Friends of Europe, CERA, Council for Multilateral Business Diplomacy

ExxonMobil subsidiaries in the EU are also members of national trade and industry associations which may have varying degrees of engagement with European Institutions.

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 4.750.000  € in < 5.000.000  €

0 €

0 €

The amount above is our best estimate of the overall cost of activities falling under the revised scope of the Register including meetings, conversations, correspondence with officials of EU Institutions, work/activities to prepare positions, organize meetings, etc. to support advocacy pursued either directly or through trade or industry associations. Costs for conference sponsorships, consultancy work in support of advocacy and association memberships are now included in the cost estimate.

The zero figure for procurement and grants means the following: (i) we cannot totally exclude that EU funding might have occurred across our European network of affiliates and businesses, for instance through the supply of petrol/diesel, lubricants or heating oil (ii)even if there is any, it would be de minimis compared to the size of our businesses and related investments (over USD 3billion).

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.