Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

ExxonMobil Petroleum & Chemical

Identifikační číslo v rejstříku: 0745650927-75
Datum registrace: 6.1.09 17:30:34

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.3.14 17:34:00
Datum poslední roční aktualizace je 11.12.13 8:51:36


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: ExxonMobil Petroleum & Chemical
Zkratka: EMPC
Právní forma b.v.b.a.
Internetové stránky: http://exxonmobil.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Joost M. van Roost
Funkce: Chairman of the Board

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Giuseppe De Palma
Funkce: Vice President EU Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Hermeslaan  2
1831 Machelen
BELGIE
Telefon: (+32) 2 722 2947
Číslo faxu: (+32) 2722 2945
Další kontaktní údaje: The European Union Affairs office is located at the address above.
Head : Giuseppe De Palma
direct line : +32 - 2- 722 2940
Alternate Contact: Nikolaas Baeckelmans
direct line : +32-2-722 2946

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: ExxonMobil is one of Europe's largest oil and gas producers, a major refiner of crude oil for fuels and lubricants, and one of Europe's leading petrochemical companies. ExxonMobil's primary role - and most important benefit to society - is to safely provide reliable and affordable supplies to people around the world. Doing this well is essential to improving standards of living, and we are committed to doing so in a financially, environmentally and socially responsible manner.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 8
Doplňující informace: This is our estimate of Full Time Equivalent Employees which may be involved in activities falling under the scope of the Transparency Register.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Nikolaas Baeckelmans 26.4.14 25.4.15
ALISON LANGFORD 27.5.14 23.5.15
Johan Scharpé 21.2.14 19.2.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


EU initiatives falling broadly under the categories of energy, environment and chemicals. For example: EU energy strategy 2030, EU ETS, GHG related legislation, Fuel Quality Directive, biofuel legislation and renewable energy, transport fuels related initiatives, Industrial Emissions Directive, REACH, phthalates, natural gas policy including shale gas, offshore safety and emergency preparedeness, transparency directive,energy efficiency legislation, Energy Taxation Directive.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
List of main EU organizations with activities related to the scope of the Register, of which ExxonMobil subsidiaries are members (2013):
- European trade associations: ONCAWE/EUROPIA, OGP, CEFIC, Plastics Europe, COGEN Europe,AmCham EU, BusinessEurope, OCIMF, Transatlantic Business Council
- European think tanks / other organizations: CEPS, EPC, Friends of Europe, CERA, Council for Multilateral Business Diplomacy

ExxonMobil subsidiaries in the EU are also members of national trade and industry associations which may have varying degrees of engagement with European Institutions.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 4750000  € a < 5000000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The amount above is our best estimate of the overall cost of activities falling under the revised scope of the Register including meetings, conversations, correspondence with officials of EU Institutions, work/activities to prepare positions, organize meetings, etc. to support advocacy pursued either directly or through trade or industry associations. Costs for conference sponsorships, consultancy work in support of advocacy and association memberships are now included in the cost estimate.

The zero figure for procurement and grants means the following : (i) we cannot totally exclude that EU funding might have occurred across our European network of affiliates and businesses, for instance through the supply of petrol/diesel, lubricants or heating oil (ii)even if there is any, it would be de minimis compared to the size of our businesses and related investments (over USD 3billion).

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.