Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

ExxonMobil Petroleum & Chemical

Identifikační číslo v rejstříku: 0745650927-75
Datum registrace: 06/01/2009 17:30:34

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/07/2015 10:34:33
Datum poslední roční aktualizace je: 26/03/2015 12:16:38
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

ExxonMobil Petroleum & Chemical

EMPC

b.v.b.a.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Hermeslaan, 2
1831 Machelen
BELGIE

(+32) 2 722 2947

    Osoba s právní odpovědností

pan  Joost M. van Roost

Chairman of the Board

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Nikolaas Baeckelmans

Vice President EU Affairs

    Cíle a úkoly

ExxonMobil is one of Europe's largest oil and gas producers, a major refiner of crude oil for fuels and lubricants, and one of Europe's leading petrochemical companies. ExxonMobil's primary role - and most important benefit to society - is to safely provide reliable and affordable energy supplies to people around the world. Doing this well is essential to improving standards of living, and we are committed to doing so in a financially, environmentally and socially responsible manner.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU initiatives falling broadly under the categories of energy, environment and chemicals. For example: EU energy strategy 2030, EU ETS, Energy Union, GHG related legislation, Fuel Quality Directive, biofuel legislation and renewable energy, transport fuels related initiatives, Industrial Emissions Directive, Air Quality, REACH, phthalates, natural gas policy including shale gas, offshore safety and emergency preparedness, transparency directive, energy efficiency legislation.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 8  

8

8

This is our estimate of Full Time Equivalent Employees which may be involved in activities falling under the scope of the Transparency Register.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Johan Scharpé 15/01/2015 13/01/2016
Nikolaas Baeckelmans 10/04/2015 07/04/2016
CARLO BARTOLUCCI 11/12/2014 09/12/2015
Hendrikus Gerhardus CENTS 15/01/2015 13/01/2016
ALISON LANGFORD 23/05/2015 20/05/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

List of main EU organizations with activities related to the scope of the Register, of which ExxonMobil subsidiaries are members (2014):
- European trade associations: CONCAWE/FuelsEurope, IOGP, CEFIC, Plastics Europe, COGEN Europe, AmCham EU, BusinessEurope, OCIMF, Transatlantic Business Council, British Chamber of Commerce Belgium
- European think tanks / other organizations: CEPS, EPC, Friends of Europe, CERA, Council for Multilateral Business Diplomacy

ExxonMobil subsidiaries in the EU are also members of national trade and industry associations which may have varying degrees of engagement with European Institutions.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 4 750 000 € a < 4 999 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

The amount above is our best estimate of the overall cost of activities falling under the revised scope of the Register including meetings, conversations, correspondence with officials of EU Institutions, work/activities to prepare positions, organize meetings, etc. to support advocacy pursued either directly or through trade or industry associations. Costs for conference sponsorships, consultancy work in support of advocacy and association memberships are now included in the cost estimate.

The zero figure for procurement and grants means the following: (i) we cannot totally exclude that EU funding might have occurred across our European network of affiliates and businesses, for instance through the supply of petrol/diesel, lubricants or heating oil (ii)even if there is any, it would be de minimis compared to the size of our businesses and related investments (over USD 3billion).

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.