Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Europe Region)

Tunnusnumber registris: 07410725016-32
Registreerimise kuupäev: 17.01.11 11:58:08

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.01.14 11:27:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20.01.14 11:27:07


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Europe Region)
Akronüüm: EUROPE REGION WAGGGS
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://europe.wagggsworld.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rosemary Hindle
Ametikoht: Development Executive (External Relations)

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rosemary Hindle
Ametikoht: Development Executive (External relations)

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 38 Avenue de la Porte de Hal 
B1060 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 541 0880
Faks: (+32) 2 541 0899
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Europe Region of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) is an International Non-Governmental Youth Organization comprising all Girl Guide and Girl Scout Associations across 39 countries in Europe, representing over 1.1 million girls and young women between the ages of 5 and 19.

WAGGGS’ mission “to enable girls and young women to develop their fullest potential as responsible citizens of the world” aims to empower girls and young women, as active citizens and provide them opportunities to develop leadership and life skills through progressive self-development, challenge and adventure. Through our global education, community action and advocacy programmes, Girl Guides and Girl Scouts are empowered to become active citizens, who want to improve their lives and the lives of others around them, wherever they live. To achieve this mission, the Europe Region WAGGGS supports its Member Organizations in delivering quality non-formal education programmes, training leaders and building strong and sustainable associations.

WAGGGS non-formal education programmes offer progressive responsibility for our members and develop all aspects of the individual (intellectual, physical, emotional, spiritual, social and moral). Acknowledging the diversity of Europe, our Member Organizations tailor these educational programmes to the needs of girls and young women in their particular cultures and socio-economic environments, adapting to meet their needs and emphasizing the need for mutual understanding, the interdependence between people of all cultures and social backgrounds as well as that of the natural environment. In many Member Organizations, the mission of WAGGGS specifically provides for girls and young women with fewer opportunities who could most benefit from our programmes.

The Europe Region WAGGGS promotes the development of networks between individuals and associations to develop the European dimension of our work by encouraging co-operation and partnerships. In order to maximize networking opportunities, we offer specific opportunities to participate in a wide range of European-level activities, to cross-fertilize ideas and exchange experience between girls and young women from different countries and cultures.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


recognition of non-formal education, volunteering, gender equality, especially from the perspective of young women, prevention of violence against girls and young women, human rights, environment, support sustainability of youth organizations and youth work development

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 1 224 205
Liikmesorganisatsioonide arv: 39
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • National Association of Girl Scouts and Girl Guides of Armenia (1 015 liiget)
 • Pfadfinder und Pfadfinderinnen Osterreichs (10 064 liiget)
 • Guidisme et Scoutisme en Belgique (59 628 liiget)
 • Girl Guides Association of Cyprus (1 743 liiget)
 • Junak Svaz Skautu a Skautek (19 452 liiget)
 • Pigespejdernes Faellesrad Danmark (17 920 liiget)
 • Eesti Gaidide Liit (629 liiget)
 • Suomen partiolaiset-Finlands Scouter (30 015 liiget)
 • Federation du Scoutisme Français (65 248 liiget)
 • Sakartvelos Gogona Skautebis Asociacia 'Dia' (815 liiget)
 • Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbaende (47 689 liiget)
 • Soma Hellinikou Odigismou (11 071 liiget)
 • Magyar Cserkeszleany Szovetseg (822 liiget)
 • Hitachdut Hatsofim Ve Hatsofot Be Israel (30 000 liiget)
 • Council of Irish Guiding Associations (10 689 liiget)
 • Federazione Italiana dello Scautismo (85 122 liiget)
 • Latvijas Skautu un Gaidu Centrala Organizacija (292 liiget)
 • Lietuvos Skauciu Sesterija (1 350 liiget)
 • Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins (321 liiget)
 • Bureau de Liaison des Associations Guides du Luxembourg (2 096 liiget)
 • The Malta Girl Guides Association (1 079 liiget)
 • Association des Guides et Scouts de Monaco (26 liiget)
 • Scouting Nederland (52 875 liiget)
 • Speidernes Fellesorganisation (13 282 liiget)
 • Zwiazek Harcerstwa Polskiego (76 718 liiget)
 • Associacao Guias de Portugal (3 059 liiget)
 • Asociatia Ghidelorsi Ghizilor din Romania (1 005 liiget)
 • Russian Association of Girl Scouts (2 173 liiget)
 • Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi (129 liiget)
 • Slovensky Skauting (2 973 liiget)
 • Zdruzenje Slovenskih Katoliskih Skavtinj in Skavtov (4 370 liiget)
 • Comite de Enlace del Guidismo en Espana (7 614 liiget)
 • Svenska Scoutradet (66 608 liiget)
 • Mouvement Scout de Suisse (24 124 liiget)
 • Turkiye Izcileri Federasyonu (2 882 liiget)
 • Association of Ukrainian Guides (160 liiget)
 • Girlguiding UK (566 317 liiget)
 • Bandalag Islenskra Skata (1 353 liiget)
 • Association of Belarussian Guides (1 477 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • MALTA
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

 • ARMEENIA
 • GRUUSIA
 • ISLAND
 • LIECHTENSTEIN
 • MONACO
 • NORRA
 • SAINT-MARIN
 • ŠVEITS
 • TÜRGI
 • UKRAINA
 • VALGEVENE
 • VENEMAA FÖDERATSIOON
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Youth Forum
European Women's Lobby
Platform of European Social NGOs

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Üldeelarve: 735 316
millest avalik rahastamine: 144 946
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 144 946
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 590 370
- annetused: 42 558
- liikmemaksud: 374 262
Contribution from WAGGGS World : 144 248
Miscellaenous : 16 613
Seminar fees : 12 689
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.