Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o.

Αριθμός μητρώου: 07340177070-06
ημερομηνία της εγγραφής: 03/11/2011 16:02:47

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 21/10/2014 14:27:10
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 21/10/2014 14:27:10

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o.

DACE SK

Limited Company

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Galvaniho, 15/C
821 04 Bratislava
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

(+421) 257103211

(+421) 257103299

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Vladimir Orovnický

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Vladimir Orovnický

Managing Director

    Στόχοι και αποστολή

Daikin is a market leading global acting manufacturer of air conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE SK is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Slovakian market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

NA

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον

    Μέλη

EPEE - European partnership for Energy and the Environment
ehpa - european heat pump association
SZCHKT - Slovak Association for Cooling, Air conditioning and Heatpumps

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  03/2014

5.000 €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.