Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Numărul de identificare din Registru: 0731402926-90
Data înscrierii: 06.01.2009 16:31:33

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 06.01.2014 12:28:36
Data ultimei actualizări anuale: 06.01.2014 12:28:36


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
Acronim: DDGI
Statut juridic: e.V.
Site internet: http://www.ddgi.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Alte organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Udo Stichling
Funcţie: Präsident

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Wolfgang Steinborn
Funcţie: Vizepräsident

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Huegelstrasse  15
D-42277 Wuppertal
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49202) 4788724
Număr de fax: (+49202) 4788725
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zum Ziel gemacht hat die Bedeutung der Geoinformation herauszustellen und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Er verhilft mit seiner politischen Lobbyarbeit der Geoinformationsbranche zum notwendigen Gehör und nennt die Themen, die im jeweiligen Bundesland und auf Bundesebene zu einer Stärkung der Geoinformation führen sollen. So sollen weiterhin Angebot, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit von Geodaten aller Stellen optimiert und der volkswirtschaftliche Nutzen realisiert werden. Das vom DDGI initiierte Qualitätsmodell für Geodaten (PAS 1071) soll dabei bewusst den Blick auf die Qualität der Daten lenken. Der Verband ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Auf europäischer Ebene vertritt der DDGI e.V. die deutschen Interessen im europäischen Dachverband European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) und ist bei der EU-Kommission als Lobbyverband gemeldet.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(German Umbrella Organisation for Geographic Information)
The DDGI is a non-profit organisation. Its aim is to emphasise and raise the public awareness of the significance of geographic information. It enforces the geographic information industry with the help of political lobbying and names the issues leading to a strengthening of geographic information both in the respective federal state and at federal level. Thus, offers, accessibility, and usability of geodata in all relevant bodies hall be optimised and the economic benefit shall be realised. The quality model initiated by the DDGI for geodata (PAS 1071) deliberately draws the attention to the quality of the data. The organisation works internationally. On the European level, the DDGI e. V. represents the German interests within the European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) and is accredited by the European Commission as lobbying association.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Alle europäischen Initiativen werden durch den europäischen Dachverband (EUROGI.eu)deren Mitglied wir sind initiiert.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comunicare
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Eurogi http://www.eurogi.com
European Umbrella Organisation of Geoinformation

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.