Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Numărul de identificare din Registru: 0731402926-90
Data înscrierii: 06/01/2009 16:31:33

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 09/02/2015 09:49:25
Data ultimei actualizări anuale: 09/02/2015 09:49:25
Data-limită pentru următoarea actualizare: 09/02/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

DDGI

e.V.

    Secțiunea de înregistrare

II - Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de întreprinderi/profesionale

Alte organizații

    Date de contact

Huegelstrasse, 15
D-42277 Wuppertal
GERMANIA

(+49) 2024788724

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  Udo Stichling

Präsident

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Domnul  Wolfgang Steinborn

Europabeauftragter

    Obiective şi misiuni

Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zum Ziel gemacht hat die Bedeutung der Geoinformation herauszustellen und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Er verhilft mit seiner politischen Lobbyarbeit der Geoinformationsbranche zum notwendigen Gehör und nennt die Themen, die im jeweiligen Bundesland und auf Bundesebene zu einer Stärkung der Geoinformation führen sollen. So sollen weiterhin Angebot, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit von Geodaten aller Stellen optimiert und der volkswirtschaftliche Nutzen realisiert werden. Das vom DDGI initiierte Qualitätsmodell für Geodaten (PAS 1071) soll dabei bewusst den Blick auf die Qualität der Daten lenken. Der Verband ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Auf europäischer Ebene vertritt der DDGI e.V. die deutschen Interessen im europäischen Dachverband European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) und ist bei der EU-Kommission als Lobbyverband gemeldet.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(German Umbrella Organisation for Geographic Information)
The DDGI is a non-profit organisation. Its aim is to emphasise and raise the public awareness of the significance of geographic information. It enforces the geographic information industry with the help of political lobbying and names the issues leading to a strengthening of geographic information both in the respective federal state and at federal level. Thus, offers, accessibility, and usability of geodata in all relevant bodies hall be optimised and the economic benefit shall be realised. The quality model initiated by the DDGI for geodata (PAS 1071) deliberately draws the attention to the quality of the data. The organisation works internationally. On the European level, the DDGI e. V. represents the German interests within the European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) and is accredited by the European Commission as lobbying association.

 • european
 • naţional
 • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Europäische Partnerschaft für „BIG DATA“


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Alle europäischen Initiativen werden durch den europäischen Dachverband (EUROGI.eu) - deren Mitglied wir sind - initiiert.

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

75%: 1  

1

0,8

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comunicare
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Transporturi

    Membri și afiliere

http://www.ddgi.de/derverband/organisation/mitglieder

Eurogi http://www.eurogi.eu
European Umbrella Organisation of Geoinformation

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

Der DDGI e.V. finanziert sich fast ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen.

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.