Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 0731402926-90
Data Reġistrazzjoni: 06/01/2009 16:31:33

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 09/02/2015 09:49:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 09/02/2015 09:49:25
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 09/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

DDGI

e.V.

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists u assoċjazzjonijiet kummerċjali/ta' negozju/professjonali interni

Organizzazzjonijiet oħra

    Dettalji personali

Huegelstrasse, 15
Wuppertal D-42277
IL-ĠERMANJA

(+49) 2024788724

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Udo Stichling

Präsident

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Wolfgang Steinborn

Europabeauftragter

    Għanijiet u missjonijiet

Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zum Ziel gemacht hat die Bedeutung der Geoinformation herauszustellen und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Er verhilft mit seiner politischen Lobbyarbeit der Geoinformationsbranche zum notwendigen Gehör und nennt die Themen, die im jeweiligen Bundesland und auf Bundesebene zu einer Stärkung der Geoinformation führen sollen. So sollen weiterhin Angebot, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit von Geodaten aller Stellen optimiert und der volkswirtschaftliche Nutzen realisiert werden. Das vom DDGI initiierte Qualitätsmodell für Geodaten (PAS 1071) soll dabei bewusst den Blick auf die Qualität der Daten lenken. Der Verband ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Auf europäischer Ebene vertritt der DDGI e.V. die deutschen Interessen im europäischen Dachverband European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) und ist bei der EU-Kommission als Lobbyverband gemeldet.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(German Umbrella Organisation for Geographic Information)
The DDGI is a non-profit organisation. Its aim is to emphasise and raise the public awareness of the significance of geographic information. It enforces the geographic information industry with the help of political lobbying and names the issues leading to a strengthening of geographic information both in the respective federal state and at federal level. Thus, offers, accessibility, and usability of geodata in all relevant bodies hall be optimised and the economic benefit shall be realised. The quality model initiated by the DDGI for geodata (PAS 1071) deliberately draws the attention to the quality of the data. The organisation works internationally. On the European level, the DDGI e. V. represents the German interests within the European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) and is accredited by the European Commission as lobbying association.

 • Ewropew
 • Nazzjonali
 • reġjonali/lokali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Europäische Partnerschaft für „BIG DATA“


 

Le

Le

Le

Le

Le

Alle europäischen Initiativen werden durch den europäischen Dachverband (EUROGI.eu) - deren Mitglied wir sind - initiiert.

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

75%: 1  

1

0.8

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Komunikazzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Trasport

    Sħubija u affiljazzjoni

http://www.ddgi.de/derverband/organisation/mitglieder

Eurogi http://www.eurogi.eu
European Umbrella Organisation of Geoinformation

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

< 9,999  

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

Der DDGI e.V. finanziert sich fast ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.