Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 0731402926-90
Reģistrācijas datums: 06/01/2009 16:31:33

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 09/02/2015 09:49:25
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 09/02/2015 09:49:25
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 09/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

DDGI

e.V.

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Citas organizācijas

    Kontaktinformācija

Huegelstrasse, 15
Wuppertal D-42277
VĀCIJA

(+49) 2024788724

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Udo Stichling

Präsident

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Wolfgang Steinborn

Europabeauftragter

    Mērķi un uzdevumi

Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zum Ziel gemacht hat die Bedeutung der Geoinformation herauszustellen und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Er verhilft mit seiner politischen Lobbyarbeit der Geoinformationsbranche zum notwendigen Gehör und nennt die Themen, die im jeweiligen Bundesland und auf Bundesebene zu einer Stärkung der Geoinformation führen sollen. So sollen weiterhin Angebot, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit von Geodaten aller Stellen optimiert und der volkswirtschaftliche Nutzen realisiert werden. Das vom DDGI initiierte Qualitätsmodell für Geodaten (PAS 1071) soll dabei bewusst den Blick auf die Qualität der Daten lenken. Der Verband ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Auf europäischer Ebene vertritt der DDGI e.V. die deutschen Interessen im europäischen Dachverband European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) und ist bei der EU-Kommission als Lobbyverband gemeldet.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(German Umbrella Organisation for Geographic Information)
The DDGI is a non-profit organisation. Its aim is to emphasise and raise the public awareness of the significance of geographic information. It enforces the geographic information industry with the help of political lobbying and names the issues leading to a strengthening of geographic information both in the respective federal state and at federal level. Thus, offers, accessibility, and usability of geodata in all relevant bodies hall be optimised and the economic benefit shall be realised. The quality model initiated by the DDGI for geodata (PAS 1071) deliberately draws the attention to the quality of the data. The organisation works internationally. On the European level, the DDGI e. V. represents the German interests within the European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) and is accredited by the European Commission as lobbying association.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Europäische Partnerschaft für „BIG DATA“


 

Alle europäischen Initiativen werden durch den europäischen Dachverband (EUROGI.eu) - deren Mitglied wir sind - initiiert.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 1  

1

0,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

http://www.ddgi.de/derverband/organisation/mitglieder

Eurogi http://www.eurogi.eu
European Umbrella Organisation of Geoinformation

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

Der DDGI e.V. finanziert sich fast ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.