Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Tunnusnumber registris: 0731402926-90
Registreerimise kuupäev: 6.01.09 16:31:33

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.01.14 12:28:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.01.14 12:28:36


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
Akronüüm: DDGI
Õiguslik vorm: e.V.
Veebisait: http://www.ddgi.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Udo Stichling
Ametikoht: Präsident

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Wolfgang Steinborn
Ametikoht: Vizepräsident

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 15 Huegelstrasse 
D-42277 Wuppertal
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49202) 4788724
Faks: (+49202) 4788725
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zum Ziel gemacht hat die Bedeutung der Geoinformation herauszustellen und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Er verhilft mit seiner politischen Lobbyarbeit der Geoinformationsbranche zum notwendigen Gehör und nennt die Themen, die im jeweiligen Bundesland und auf Bundesebene zu einer Stärkung der Geoinformation führen sollen. So sollen weiterhin Angebot, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit von Geodaten aller Stellen optimiert und der volkswirtschaftliche Nutzen realisiert werden. Das vom DDGI initiierte Qualitätsmodell für Geodaten (PAS 1071) soll dabei bewusst den Blick auf die Qualität der Daten lenken. Der Verband ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Auf europäischer Ebene vertritt der DDGI e.V. die deutschen Interessen im europäischen Dachverband European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) und ist bei der EU-Kommission als Lobbyverband gemeldet.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(German Umbrella Organisation for Geographic Information)
The DDGI is a non-profit organisation. Its aim is to emphasise and raise the public awareness of the significance of geographic information. It enforces the geographic information industry with the help of political lobbying and names the issues leading to a strengthening of geographic information both in the respective federal state and at federal level. Thus, offers, accessibility, and usability of geodata in all relevant bodies hall be optimised and the economic benefit shall be realised. The quality model initiated by the DDGI for geodata (PAS 1071) deliberately draws the attention to the quality of the data. The organisation works internationally. On the European level, the DDGI e. V. represents the German interests within the European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) and is accredited by the European Commission as lobbying association.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Alle europäischen Initiativen werden durch den europäischen Dachverband (EUROGI.eu)deren Mitglied wir sind initiiert.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Eurogi http://www.eurogi.com
European Umbrella Organisation of Geoinformation

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.