Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 0731402926-90
Datum registrace: 6.1.09 16:31:33

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 6.1.14 12:28:36
Datum poslední roční aktualizace je 6.1.14 12:28:36


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
Zkratka: DDGI
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.ddgi.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Udo Stichling
Funkce: Präsident

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Wolfgang Steinborn
Funkce: Vizepräsident

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Huegelstrasse  15
D-42277 Wuppertal
NĚMECKO
Telefon: (+49202) 4788724
Číslo faxu: (+49202) 4788725
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zum Ziel gemacht hat die Bedeutung der Geoinformation herauszustellen und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Er verhilft mit seiner politischen Lobbyarbeit der Geoinformationsbranche zum notwendigen Gehör und nennt die Themen, die im jeweiligen Bundesland und auf Bundesebene zu einer Stärkung der Geoinformation führen sollen. So sollen weiterhin Angebot, Zugänglichkeit und Verwendbarkeit von Geodaten aller Stellen optimiert und der volkswirtschaftliche Nutzen realisiert werden. Das vom DDGI initiierte Qualitätsmodell für Geodaten (PAS 1071) soll dabei bewusst den Blick auf die Qualität der Daten lenken. Der Verband ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv. Auf europäischer Ebene vertritt der DDGI e.V. die deutschen Interessen im europäischen Dachverband European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) und ist bei der EU-Kommission als Lobbyverband gemeldet.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(German Umbrella Organisation for Geographic Information)
The DDGI is a non-profit organisation. Its aim is to emphasise and raise the public awareness of the significance of geographic information. It enforces the geographic information industry with the help of political lobbying and names the issues leading to a strengthening of geographic information both in the respective federal state and at federal level. Thus, offers, accessibility, and usability of geodata in all relevant bodies hall be optimised and the economic benefit shall be realised. The quality model initiated by the DDGI for geodata (PAS 1071) deliberately draws the attention to the quality of the data. The organisation works internationally. On the European level, the DDGI e. V. represents the German interests within the European Umbrella Organisation for Geographic Information (EUROGI) and is accredited by the European Commission as lobbying association.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Alle europäischen Initiativen werden durch den europäischen Dachverband (EUROGI.eu)deren Mitglied wir sind initiiert.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Eurogi http://www.eurogi.com
European Umbrella Organisation of Geoinformation

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.