Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Identitātes numurs Reģistrā: 07236514024-47
Reģistrācijas datums: 10.18.8 10:45:37

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.22.7 09:20:59
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.22.7 09:20:59


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Akronīms: Famna
Juridiskais statuss: Ideell Förening
Tīmekļa vietne: http://www.famna.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Lars Pettersson
Amats Generalsekreterare

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Ariane Rodert
Amats EU policy officer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Klara Södra Kyrkogata  1
Pastkastīte: 16355
Stockholm 10326
ZVIEDRIJA
Tālruņa numurs: (+46 8) 54694930
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: EU Policy officer
Ariane Rodert + 32 (0) 495 239 546
ariane.rodert@famna.org

Economic Policy officer
Kerstin Eriksson + 46 (0)73 654 1450, kerstin.eriksson@famna.org

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Centrala frågor för Famna är

- att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och social omsorg.

- arbeta för en näringspolitik för den ideella sektorns tillväxt och utveckling inom vård, omsorg och sociala tjänster. En sådan politik för en ökad mångfald vårdgivare måste förverkligas på såväl riks-, regional- och lokalplanet.

- kvalitetsutveckling genom utbildningar och nätverk liksom samverkan med Socialstyrelsen, landsting och kommuner

- nätverk med lärande och gemensam utveckling.


FAMNA är öppet för medlemskap för organisationer och företag med verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård och närliggande socialtjänst och som förbinder sig att uppfylla följande verksamhetskriterier:

- Medlem ska bedriva verksamhet inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagarna.
- Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets / organisationens idé.
- I verksamheten som bedrivs är finansiella resurser och andra tillgångar ej målet utan medlet att förverkliga
idén.
- Överskott investeras i utveckling av verksamheten eller slussas vidare till andra allmännyttiga ändamål. I övrigt utdelas ingen vinst.
- Medlem tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitetsvillkor samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 0
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Förbättrade villkor och en starkare ställning för leverantörer av vård och omsorgstjänster inom det civila samhället.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 46
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Stiftelse Gabriel (15 Dalībnieki)
 • LP-verksamhetens ideella riksförening (77 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Josephinahemmet (30 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Vidarkliniken (110 Dalībnieki)
 • Skåne Stadsmission (26 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Rödakorshemmet (110 Dalībnieki)
 • Stockholms Sjukhem (728 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Stora Sköndal (525 Dalībnieki)
 • Bräcke Diakoni (900 Dalībnieki)
 • Ersta Diakonisällskap (800 Dalībnieki)
 • Föreningen Edsätras Vänner (40 Dalībnieki)
 • Psoriasisföreningen i Stockholms län (45 Dalībnieki)
 • Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm (5 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Isaak Hirschs Minne (28 Dalībnieki)
 • Psoriasisförbundet (12 Dalībnieki)
 • Immanuelskyrkan Vård AB (60 Dalībnieki)
 • Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm (30 Dalībnieki)
 • Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (26 Dalībnieki)
 • Linköpings stadsmission (77 Dalībnieki)
 • Förbundet S:t Lukas (6 Dalībnieki)
 • Göteborgs Räddningsmission (89 Dalībnieki)
 • Stockholms Stadsmission (130 Dalībnieki)
 • Föreningen Saltå By (150 Dalībnieki)
 • Föreningen Solåkrabyn (245 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Danviks Hospital (215 Dalībnieki)
 • Haganäs Ekonomisk förening (65 Dalībnieki)
 • Göteborgs Kyrkliga stadsmission (216 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Credo (9 Dalībnieki)
 • Solbergahemmets läkepedagogiska institut (80 Dalībnieki)
 • Hajdes Ekonomisk förening (32 Dalībnieki)
 • Origo Resurs AB (35 Dalībnieki)
 • LP Stockholm Ideell förening (1 Dalībnieki)
 • Föreningen Framtidståget (10 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Kristen Familjehemsvård (35 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Margaretagården (17 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Västgötakollektivet (29 Dalībnieki)
 • Betaniastiftelsen (2 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Gyllenkroken (30 Dalībnieki)
 • BOSSE - Råd, stöd och kunskapscenter (15 Dalībnieki)
 • Mariagårdens medarbetarförening (40 Dalībnieki)
 • Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (6 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (15 Dalībnieki)
 • HSB Omsorg (60 Dalībnieki)
 • Familjehemsstiftelsen i Skaraborg (3 Dalībnieki)
 • Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg (30 Dalībnieki)
 • Stiftelsen Sanna (30 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • ZVIEDRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 12/2011
Kopējais budžets: 1 441 419
tostarp publiskais finansējums: 1 155 378
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 240 046
- no valsts finansējuma avotiem: 915 332
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 286 041
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 228 833
övriga intäkter : 57 208
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.