Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Identitātes numurs Reģistrā: 07236514024-47
Reģistrācijas datums: 18/08/2010 10:45:37

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 27/04/2015 13:53:11
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 27/04/2015 13:53:11
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Famna

Ideell Förening

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Klara Södra Kyrkogata, 1
Pastkastīte: 16355
Stockholm 10326
ZVIEDRIJA

(+46 8) 54694930

    Juridiski atbildīgā persona

Lars Pettersson

Generalsekreterare

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Ariane Rodert

EU policy officer

    Mērķi un uzdevumi

Centrala frågor för Famna är

- att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och social omsorg.

- arbeta för en näringspolitik för den ideella sektorns tillväxt och utveckling inom vård, omsorg och sociala tjänster. En sådan politik för en ökad mångfald vårdgivare måste förverkligas på såväl riks-, regional- och lokalplanet.

- kvalitetsutveckling genom utbildningar och nätverk liksom samverkan med Socialstyrelsen, landsting och kommuner

- nätverk med lärande och gemensam utveckling.


FAMNA är öppet för medlemskap för organisationer och företag med verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård och närliggande socialtjänst och som förbinder sig att uppfylla följande verksamhetskriterier:

- Medlem ska bedriva verksamhet inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagarna.
- Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets / organisationens idé.
- I verksamheten som bedrivs är finansiella resurser och andra tillgångar ej målet utan medlet att förverkliga
idén.
- Överskott investeras i utveckling av verksamheten eller slussas vidare till andra allmännyttiga ändamål. I övrigt utdelas ingen vinst.
- Medlem tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitetsvillkor samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning

  • Eiropas līmeņa
  • valsts līmeņa
  • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

1) Förutsättningsfrågor för idéburet företagande (Social Business Initiative, Social Enterpreneurship, Social Economy), som:
Upphandlingsfrågor
Statsstödsregeler
Kapitalförsörjning
Forskning
Statisitk
Innovation
Tjänster av allmänt intresse, sociala tjänster av allmänt intresse
Kvalitetsfrågor inom vård och social omsorg
2) Konkurrenspolitik, inre marknadspolitik


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Iekšējais tirgus
  • Konkurence
  • Pētniecība un tehnoloģija
  • Sabiedrības veselība
  • Tieslietu un pamattiesības
  • Uzņēmumi

    Dalība organizācijās

0

Betaniastiftelsen
Betlehemskyrkan; Vasahemmet
BOSSE - Råd, stöd och kunskapscenter ek.för.
Bräcke Diakoni
Familjehemsstiftelsen i Skaraborg
Ersta diakoni
Förbundet S:t Lukas
Föreningen Solåkrabyn
Föreningen Edsätras vänner
Föreningen Framtidståget
Föreningen Saltå By
Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
Föreningen Solberga by
Föreningen Tunabergs gruppboende
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborgs Räddningsmission
Haganäs Ekonomiska Förening
Hajdes Ekonomiska Förening
HSB Omsorg
Hyllie Park Äldreboende AB
Linköpings Stadsmission
LP-arbetet i ABC-området ideell förening
Löjtnantsgården/Immanuelskyrkan vård AB
Mariagårdens medarbetarförening
LP-verksamhetens ideella riksförening
Origo Resurs
Psoriasisförbundet
Psoriasisföreningen i Stockholms län
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
Sociala Missionen
Selenekollektivet för kvinnor
Skåne Stadsmission
Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för Övre orrmalm
Stiftelsen Credo
Stiftelsen Danviks Hospital/Danvikshem
Stiftelsen Fyrljuset
Stiftelsen Gabriel
Stiftelsen Gyllenkroken
Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
Stiftelsen Josephinahemmet
Stiftelsen Kristen Familjehemsvård
Stiftelsen Margaretagården
Stiftelsen Sanna
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Stiftelsen Vidarkliniken
Stockholms Stadsmission
Svenska Röda Korset
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund

  • ZVIEDRIJA

Cedag (www.cedag.eu)
SNS Service AB (www.sns.se)

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 307 033 €

1 082 079 €

 €

ESF

119 879 €

ESF

962 200 €

0 €

224 954 €

0 €

220 016 €

4 938 €

Kurs som redovisningen beräknats på; 9,5155 SEK/EURO (per 2014-12-31).

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.