Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Professional Records & Information Services Management

Numer identyfikacyjny w rejestrze 07234802610-53
Data rejestracji: 09-11-12 11:05:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-21 09:33:03
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-21 09:33:03


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Professional Records & Information Services Management
Nazwa skrócona: PRISM Intl
Status prawny: Not for profit trade association
Strona internetowa: http://www.prismintl.org/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dave  Bergeson
Pełniona funkcja: Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Raquel  Ponte Costa
Pełniona funkcja: EU Affairs Manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: W. Higgins Road, Suite 300  8735
60631 Chicago, IL
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1) 8473754866
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: PRISM International – EU Office
Avenue Jules Bordet 142
B - 1140 Brussels
Tel. +322 761 16 49
Fax. +322 761 16 99
Email: PRISMInbox@kellencompany.com

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The purposes for which Professional Records & Information Services Management International is organized are:
To promote and advance the mutual interests of its members; to consider and deal with common intra-industry problems involving the service, employment and financial aspects of the information management industry;
To promote activities aimed at evaluating the Industry and having the Industry conduct itself with the greatest efficiency and economy; to promote and provide means of communication among its members to the end that its members will acquire valuable business information, including communication by means of a convention for members of the Industry, by written publication and by public broadcast;
To promote and improve the reputation and image of its members; to establish and communicate its code of ethics; to determine the effect of any proposed, potential or current government action or legislation relating to the Industry or other business interests of members of the Corporation; and
To perform all lawful acts and things necessary or proper to promote the general welfare of the Industry and to achieve the proper and lawful objectives of a trade association; provided, however, that nothing herein contained shall authorize or empower the Corporation to perform or engage in any acts or practices prohibited by law, including the anti trust statutes of the State of North Carolina and the United States or any other jurisdiction, domestic or international, in which any member of the Corporation operates or which would cause the Corporation to lose its status as a tax-exempt corporation, as defined in the Internal Revenue Code of 1986, as amended;
To educate national and regional fire, safety and building standards setting bodies and organizations as to the Industry's special nature and needs;
To provide educational and advocacy resources to promote smart information management solutions for its members and the business public.

The vision, mission and strategic objectives of the organization are as follows:

VISION: PRISM International will be the most visible and effective global provider of advocacy, education and networking services for organizations who offer records and information management services to multiple clients for profit.

MISSION: PRISM International will attract and retain members by becoming indispensable to commercial information management outsourcing providers around the world.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające: In total 1 person is engaged in activities falling under the scope of the Register. But this individual is not working full time for PRISM International.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


PRISM International Board decided not to undertake any interest representation activities in 2013

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • kultura
  • sektor audiowizualny i media
  • społeczeństwo informacyjne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
PRISM International maintains organizational or
individual memberships in the following
organizations:
ARMA International (Association of Records
Managers and Administrators)
ICA (International Council of Archives)
NFPA (National Fire Protection Association)

In addition, the Executive Director of PRISM
International sits on the following Boards or
Committees:
Board Member – Association Forum of Chicagoland
Board Member – Association of Information Protection
PRISM International also hold its European
Conference jointly with NAID Europe (National
Association for Information Destruction).

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 0 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

PRISM International Board of Directors decided not to undertake any interest representation activities in 2013. As a result, the financial expenditure declared above amounts of EUR 0.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
SEAP