Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Professional Records & Information Services Management

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 07234802610-53
Data rejestracji: 12/11/2009 11:05:48

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 21/10/2014 09:33:03
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 21/10/2014 09:33:03

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Professional Records & Information Services Management

PRISM Intl

Not for profit trade association

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

W. Higgins Road, Suite 300, 8735
60631 Chicago, IL
STANY ZJEDNOCZONE

(+1) 8473754866

(+) 

PRISM International – EU Office
Avenue Jules Bordet 142
B - 1140 Brussels
Tel. +322 761 16 49
Fax. +322 761 16 99
Email: PRISMInbox@kellencompany.com

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Dave  Bergeson

Executive Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Raquel  Ponte Costa

EU Affairs Manager

    Cele i zakres obowiązków

The purposes for which Professional Records & Information Services Management International is organized are:
To promote and advance the mutual interests of its members; to consider and deal with common intra-industry problems involving the service, employment and financial aspects of the information management industry;
To promote activities aimed at evaluating the Industry and having the Industry conduct itself with the greatest efficiency and economy; to promote and provide means of communication among its members to the end that its members will acquire valuable business information, including communication by means of a convention for members of the Industry, by written publication and by public broadcast;
To promote and improve the reputation and image of its members; to establish and communicate its code of ethics; to determine the effect of any proposed, potential or current government action or legislation relating to the Industry or other business interests of members of the Corporation; and
To perform all lawful acts and things necessary or proper to promote the general welfare of the Industry and to achieve the proper and lawful objectives of a trade association; provided, however, that nothing herein contained shall authorize or empower the Corporation to perform or engage in any acts or practices prohibited by law, including the anti trust statutes of the State of North Carolina and the United States or any other jurisdiction, domestic or international, in which any member of the Corporation operates or which would cause the Corporation to lose its status as a tax-exempt corporation, as defined in the Internal Revenue Code of 1986, as amended;
To educate national and regional fire, safety and building standards setting bodies and organizations as to the Industry's special nature and needs;
To provide educational and advocacy resources to promote smart information management solutions for its members and the business public.

The vision, mission and strategic objectives of the organization are as follows:

VISION: PRISM International will be the most visible and effective global provider of advocacy, education and networking services for organizations who offer records and information management services to multiple clients for profit.

MISSION: PRISM International will attract and retain members by becoming indispensable to commercial information management outsourcing providers around the world.

światowym

    Działalność

PRISM International Board decided not to undertake any interest representation activities in 2013

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

1

In total 1 person is engaged in activities falling under the scope of the Register. But this individual is not working full time for PRISM International.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • kultura
  • sektor audiowizualny i media
  • społeczeństwo informacyjne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

PRISM International maintains organizational or
individual memberships in the following
organizations:
ARMA International (Association of Records
Managers and Administrators)
ICA (International Council of Archives)
NFPA (National Fire Protection Association)

In addition, the Executive Director of PRISM
International sits on the following Boards or
Committees:
Board Member – Association Forum of Chicagoland
Board Member – Association of Information Protection
PRISM International also hold its European
Conference jointly with NAID Europe (National
Association for Information Destruction).

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

0 €

0 €

0 €

PRISM International Board of Directors decided not to undertake any interest representation activities in 2013. As a result, the financial expenditure declared above amounts of EUR 0.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
SEAP