Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Czech association of water industry

Inschrijvingsnummer in het register 07211478950-95
Inschrijvingsdatum: 11-6-12 16:04:58

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 31-5-14 15:21:29
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 31-5-14 15:21:29


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Czech association of water industry
Acroniem: SOVAK CR
Rechtsvorm: professional association
Website: http://www.sovak.cz

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Miloslava Melounova
Functie: secretary general

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ondrej Benes
Functie: member of the board

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Novotného Lávka  5
11668 Praha
TSJECHIË
Telefoon: (+420) 221082346
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: About SOVAK CR


Sdruzeni oboru vodovodu a kanalizaci CR (Water Supply and Sewerage Association of the Czech Republic - SOVAK CR) is a voluntary, non-governmental interest association involved in the sphere of public water supplies and sewer services.

The Association was established on the basis of a Memorandum of Foundation, signed on November the 23rd in 1989 in Kutna Hora.

SOVAK CR is an association of organisations involved in the supply of water, disposal and treatment of wastewater, via public water supply and sewer systems, focusing on the operation, ownership and development (or construction) or such systems.

At present, SOVAK CR comprises of 112 regular and 141 associated members.

Regular members of SOVAK CR ensure supply of high-quality drinking water to approximately 9 million people, ensure disposal and treatment of wastewater from 8 million people in the Czech republic. This means that the association is the major player in the water industry in the Czech Republic.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Utility operation, standardisation

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Milieu

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
SOVAK is a member in the EUREAU - European association of water industry

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 40.000 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.