Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Deutsche Lufthansa AG

Identifikavimo numeris Registre: 0714344663-32
Registracijos data: 08.11.21 13.57.09

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.7 15.39.37
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.28 09.17.28


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Deutsche Lufthansa AG
Akronimas: DLH
Teisinis statusas: Aktiengesellschaft
Svetainė: http://konzern.lufthansa.com/de/index.html

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dr. Christoph Franz
Pareigos: Vorstandsvorsitzender

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Regula Dettling-Ott
Pareigos: Vice President EU-Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Von-Gablenz-Strasse  2-6
50679 Köln
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 221 8260
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Herr Thomas Kropp
Bevollmächtigter des Vorstandes
Leiter Konzernpolitik
Friedrichstrasse 118
10117 Berlin
Deutschland
Tel: +49 30 8875 3030
bercp@dlh.de

Prof. Dr. Regula Dettling-Ott
Leiterin Konzernrepräsentanz
Beauftragte des Vorstands
Deutsche Lufthansa AG
Konzernrepräsentanz Brüssel
Rue du Luxembourg 3
B - 1000 Brüssel
Tel: +32 2 627 4035
Fax: +32 2 627 4036

E-Mail: brucp@dlh.de

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Die Deutsche Lufthansa AG ist ein weltweit tätiger Luftfahrtkonzern mit rund 400 Konzern- und Beteiligungsgesellschaften. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsfeldern aktiv: Die Lufthansa Passage Airlines sind der Nukleus des Konzerns. Die Bedeutung der anderen Geschäftsfelder orientiert sich vor allem daran, inwiefern sie als Dienstleister für wesentliche Produktionsfaktoren und Infrastruktur die Weiterentwicklungsfähigkeit des Kerngeschäftsfelds Passagierbeförderung stärken oder einen bedeutenden Kompetenz-Fit aufweisen. Logistik, Technik, IT Services und Catering bilden die weiteren Geschäftsfelder des Konzerns.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Regula Dettling-Ott 13.10.3 14.10.1
Rodica Schuller-Seles 14.1.21 15.1.17

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Vertretung der Deutschen Lufthansa AG gegenüber den Europäischen Institutionen in Brüssel.
Schwerpunkt sind die zunehmend von der EU bestimmten Bereiche der allgemeinen Verkehrs-, Umwelt-, Verbraucher-, Liberalisierungs- und Wettbewerbspolitik.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
AEA
IATA
BDI

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 350000  € ir < 400000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.