Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Lufthansa Group

Identifikavimo numeris Registre: 0714344663-32
Registracijos data: 21/11/2008 13:57:09

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/04/2015 15:04:36
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/04/2015 15:04:36
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Lufthansa Group

LHG

Aktiengesellschaft

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Von-Gablenz-Strasse, 2-6
50679 Köln
VOKIETIJA

(+49) 221 8260

    Teisiškai atsakingas asmuo

Carsten Spohr

Vorstandsvorsitzender

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Regula Dettling-Ott

Vice President EU-Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Die Lufthansa Group ist ein weltweit tätiger Luftfahrtkonzern mit rund 400 Konzern- und Beteiligungsgesellschaften. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsfeldern aktiv: Die Lufthansa Passage Airlines sind der Nukleus des Konzerns. Die Bedeutung der anderen Geschäftsfelder orientiert sich vor allem daran, inwiefern sie als Dienstleister für wesentliche Produktionsfaktoren und Infrastruktur die Weiterentwicklungsfähigkeit des Kerngeschäftsfelds Passagierbeförderung stärken oder einen bedeutenden Kompetenz-Fit aufweisen. Logistik, Technik, IT Services und Catering bilden die weiteren Geschäftsfelder des Konzerns.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Schwerpunkt sind die zunehmend von der EU bestimmten Bereiche der allgemeinen Verkehrs-, Umwelt-, Verbraucher-, Liberalisierungs- und Wettbewerbspolitik.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Vertretung der Lufthansa Group gegenüber den Europäischen Institutionen in Brüssel.
Schwerpunkt sind die zunehmend von der EU bestimmten Bereiche der allgemeinen Verkehrs-, Umwelt-, Verbraucher-, Liberalisierungs- und Wettbewerbspolitik.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   50%: 1  

3

2,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Rodica SCHULLER-SELES 16/01/2015 13/01/2016
Regula DETTLING-OTT 26/09/2015 23/09/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

AEA
IATA
BDI

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 300 000 € ir < 399 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Membership fees to associations are paid for the promotion of the general interest of its members.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.