Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Austrian Institute for European Law and Policy

Numer identyfikacyjny w rejestrze 06983483687-02
Data rejestracji: 10-05-30 23:00:02

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-19 09:18:42
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-19 09:18:42


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Austrian Institute for European Law and Policy
Nazwa skrócona: AIELP
Status prawny: association
Strona internetowa: http://legalpolicy.eu

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Johannes PICHLER
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Johannes PICHLER
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Mönchsberg  2a
5020 Salzburg
AUSTRIA
Numer telefonu: (+43) 662843980
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: The Institute is borne by an Association under Austrian law provisions; run by the Republic of Austria and by the Austrian Federal Chancellery. The President of the Institute is the attendant Minister of Science and Research.
The Director of the Institute since 1986:
Chair Professor Dr. Johannes W. Pichler, Professor for European Legal Developments at the University of Graz, Austriaany further information of importance is displayed on www.legalpolicy.eu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Research institution working on European law related issues,
actual issues are inter alia:
EU + direct democracy + Civil Dialogues ( Art 11(1) and (2) TEU nv ) + EU Human Rights + EU Citizens´Rights * EU Referendum
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 12
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Veranstaltungen zum Thema ECI, Workshops in Brüssel zum Thema 'Ziviler Dialog zwischen EU-Institutionen und Bürgern'

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • rozszerzanie UE
 • sektor audiowizualny i media
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 3
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Republik Österreich, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (2 Członkowie)
 • Austrian Federal Chancellery (2 Członkowie)
 • Verein Förderer Institut für Rechtspolitik (2 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 66 836
w tym środki publiczne: 66 836
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 35 436
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 31 400
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.