Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Austrian Institute for European Law and Policy

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 06983483687-02
Data rejestracji: 30/05/2010 23:00:02

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 15:13:25
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 15:13:25
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Austrian Institute for European Law and Policy

AIELP

association

    Kategoria rejestracji

IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

    Dane kontaktowe

Mönchsberg 2
5020 Salzburg
AUSTRIA

(+43) 6644346447

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Johannes PICHLER

Direktor

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Johannes PICHLER

Direktor

    Cele i zakres obowiązków

Research institution working on European law related issues,
actual issues are inter alia:
EU + direct democracy + Civil Dialogues ( Art 11(1) and (2) TEU nv ) + EU Human Rights + EU Citizens´Rights * EU Referendum

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

EWSA-Pilotprojekt "MyEurope…Tomorrow" (http://portal.eesc.europa.eu/myeurope/pages/aboutmyeurope.aspx)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Veranstaltungen zum Thema ECI, Workshops in Brüssel zum Thema 'Ziviler Dialog zwischen EU-Institutionen und Bürgern'

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 1  

1

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • bezpieczeństwo żywności
 • edukacja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • rozszerzanie UE
 • sektor audiowizualny i media
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

Republik Österreich, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung(2),
Austrian Federal Chancellery(2),
Verein Förderer Institut für Rechtspolitik(2),
Bundesland Steiermark,

 • AUSTRIA

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

84 000 €

75 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

50 000 €

25 000 €

9 000 €

9 000 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.