Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Austrian Institute for European Law and Policy

Tunnusnumber registris: 06983483687-02
Registreerimise kuupäev: 30/05/2010 23:00:02

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 15:13:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 15:13:25
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Austrian Institute for European Law and Policy

AIELP

association

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

Mönchsberg 2
5020 Salzburg
AUSTRIA

(+43)6644346447

    Juriidiliselt vastutav isik

Johannes PICHLER

Direktor

    ELi asjade eest vastutav isik

Johannes PICHLER

Direktor

    Eesmärgid ja ülesanded

Research institution working on European law related issues,
actual issues are inter alia:
EU + direct democracy + Civil Dialogues ( Art 11(1) and (2) TEU nv ) + EU Human Rights + EU Citizens´Rights * EU Referendum

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EWSA-Pilotprojekt "MyEurope…Tomorrow" (http://portal.eesc.europa.eu/myeurope/pages/aboutmyeurope.aspx)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Veranstaltungen zum Thema ECI, Workshops in Brüssel zum Thema 'Ziviler Dialog zwischen EU-Institutionen und Bürgern'

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Haridus
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Noored
 • Rahvatervis
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

0

Republik Österreich, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung(2),
Austrian Federal Chancellery(2),
Verein Förderer Institut für Rechtspolitik(2),
Bundesland Steiermark,

 • AUSTRIA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

84 000 €

75 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

50 000 €

25 000 €

9 000 €

9 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.