Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Ultimate Circle

Inschrijvingsnummer in het register 06960572632-08
Inschrijvingsdatum: 17-11-09 19:26:16

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-10-13 23:02:05
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-10-13 23:02:05


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Ultimate Circle
Acroniem:
Rechtsvorm: Association sans but lucratif
Website: http://ultimatecircle.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Alexandra Combes
Functie: Administratrice

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Alexandra Combes
Functie: Administratrice

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Chaussée de Haecht  39
1210 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+32) 495122579
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Ultimate Circle supports a free digital society by defending freedom to innovate and non-discrimination among innovators.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Expertise on legal and political issues related to the software industry.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 3
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 1
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 1
- giften: 1
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.