Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Ultimate Circle

Identifikationsnummer i registret: 06960572632-08
Registreringsdato: 17-11-09 19:26:16

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 25-10-13 23:02:05
Seneste årlige opdatering 25-10-13 23:02:05


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Ultimate Circle
Forkortelse:
Retlig form: Association sans but lucratif
Websted: http://ultimatecircle.eu

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Alexandra Combes
Stilling: Administratrice

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Alexandra Combes
Stilling: Administratrice

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Chaussée de Haecht  39
1210 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 495122579
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Ultimate Circle supports a free digital society by defending freedom to innovate and non-discrimination among innovators.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Expertise on legal and political issues related to the software industry.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Film, tv, radio og medier
 • Forskning og teknologi
 • Informationssamfundet
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 3
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • FORENEDE KONGERIGE, DET

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Samlet budget: 1
heraf offentlig finansiering:
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder:
- fra lokale/regionale kilder:
anden finansiering: 1
- tilskud: 1
- medlemsbidrag:
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår:
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.