Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Enel Green Power S.p.A.

Id-nummer i registret: 06877217926-31
Registreringsdag: 2012-02-01 13:23:47

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-16 10:09:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-16 10:09:04


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Enel Green Power S.p.A.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Publicly Listed Company
Webbplats: http://www.enelgreenpower.com/en-GB/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Francesco Starace
Befattning: Chief Executive Officer and General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Felice Egidi
Befattning: Vice President / Head of Regulatory Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Viale Regina Margherita  125
IT-00198 Rome
ITALIEN
Telefon: (+39) 0683052752
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Enel Green Power is a major global operator in the field of energy generation from renewable sources,with a net electricity generation that in 2012 amounted to 25.1 TWh, of which 9.9 TWh (39%) hydro, 9.0 TWh (36%) wind, 5.5 TWh (22%) geothermal, 0.2 TWh (1%) solar and 0.5 TWh (2%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
The net installed capacity at the end of 2012 totaled 8.0 GW, of which 2.6 GW (33%) from hydro, 4.3 GW (54%) wind, 0.8 GW (10%) geothermal, 0.2 GW (2%) solar and 0.1 GW (1%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
Enel Green Power is committed to contribute to sustainable development. We believe that renewable energy sources play a pivotal role in promoting the competitiveness of the production system of several countries and in ensuring security of energy supply. Indeed, widespread electricity generation from Renewables helps improving a country’s energy independence, while also protecting the environment. Enel Green Power aims at growing by substantially increasing its global installed capacity and by enhancing each country’s technology mix, highlighting local peculiarities and building on Enel's expertise in the energy sector.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Enel Green Power is focused on all the European / Trans-European policy areas which directly / indirectly have an impact on the renewable energy sector.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ARE, EPIA, ESHA, ESTELA, EWEA, EGEC and the European Technology Platforms (ETPs) TP Wind, TP Geoelec and TP Photovoltaics.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 01/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.