Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Enel Green Power S.p.A.

Numărul de identificare din Registru: 06877217926-31
Data înscrierii: 01.02.2012 13:23:47

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.01.2014 10:09:04
Data ultimei actualizări anuale: 16.01.2014 10:09:04


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Enel Green Power S.p.A.
Acronim:
Statut juridic: Publicly Listed Company
Site internet: http://www.enelgreenpower.com/en-GB/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Francesco Starace
Funcţie: Chief Executive Officer and General Manager

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Felice Egidi
Funcţie: Vice President / Head of Regulatory Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Viale Regina Margherita  125
IT-00198 Rome
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 0683052752
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Enel Green Power is a major global operator in the field of energy generation from renewable sources,with a net electricity generation that in 2012 amounted to 25.1 TWh, of which 9.9 TWh (39%) hydro, 9.0 TWh (36%) wind, 5.5 TWh (22%) geothermal, 0.2 TWh (1%) solar and 0.5 TWh (2%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
The net installed capacity at the end of 2012 totaled 8.0 GW, of which 2.6 GW (33%) from hydro, 4.3 GW (54%) wind, 0.8 GW (10%) geothermal, 0.2 GW (2%) solar and 0.1 GW (1%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
Enel Green Power is committed to contribute to sustainable development. We believe that renewable energy sources play a pivotal role in promoting the competitiveness of the production system of several countries and in ensuring security of energy supply. Indeed, widespread electricity generation from Renewables helps improving a country’s energy independence, while also protecting the environment. Enel Green Power aims at growing by substantially increasing its global installed capacity and by enhancing each country’s technology mix, highlighting local peculiarities and building on Enel's expertise in the energy sector.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Enel Green Power is focused on all the European / Trans-European policy areas which directly / indirectly have an impact on the renewable energy sector.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ARE, EPIA, ESHA, ESTELA, EWEA, EGEC and the European Technology Platforms (ETPs) TP Wind, TP Geoelec and TP Photovoltaics.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 01/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.