Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Enel Green Power S.p.A.

Identitātes numurs Reģistrā: 06877217926-31
Reģistrācijas datums: 12.1.2 13:23:47

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.16.1 10:09:04
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.16.1 10:09:04


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Enel Green Power S.p.A.
Akronīms:
Juridiskais statuss: Publicly Listed Company
Tīmekļa vietne: http://www.enelgreenpower.com/en-GB/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Francesco Starace
Amats Chief Executive Officer and General Manager

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Felice Egidi
Amats Vice President / Head of Regulatory Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Viale Regina Margherita  125
Rome IT-00198
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 0683052752
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Enel Green Power is a major global operator in the field of energy generation from renewable sources,with a net electricity generation that in 2012 amounted to 25.1 TWh, of which 9.9 TWh (39%) hydro, 9.0 TWh (36%) wind, 5.5 TWh (22%) geothermal, 0.2 TWh (1%) solar and 0.5 TWh (2%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
The net installed capacity at the end of 2012 totaled 8.0 GW, of which 2.6 GW (33%) from hydro, 4.3 GW (54%) wind, 0.8 GW (10%) geothermal, 0.2 GW (2%) solar and 0.1 GW (1%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
Enel Green Power is committed to contribute to sustainable development. We believe that renewable energy sources play a pivotal role in promoting the competitiveness of the production system of several countries and in ensuring security of energy supply. Indeed, widespread electricity generation from Renewables helps improving a country’s energy independence, while also protecting the environment. Enel Green Power aims at growing by substantially increasing its global installed capacity and by enhancing each country’s technology mix, highlighting local peculiarities and building on Enel's expertise in the energy sector.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Enel Green Power is focused on all the European / Trans-European policy areas which directly / indirectly have an impact on the renewable energy sector.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
ARE, EPIA, ESHA, ESTELA, EWEA, EGEC and the European Technology Platforms (ETPs) TP Wind, TP Geoelec and TP Photovoltaics.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 01/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.