Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Enel Green Power S.p.A.

Identitātes numurs Reģistrā: 06877217926-31
Reģistrācijas datums: 01/02/2012 13:23:47

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 07/01/2015 13:37:08
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 07/01/2015 13:37:08

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Enel Green Power S.p.A.

Publicly Listed Company

    Reģistra nodaļa

II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Viale Regina Margherita, 125
Rome IT-00198
ITĀLIJA

(+39) 0683052752

(+) 

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Francesco Venturini

Chief Executive Officer and General Manager

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Felice Egidi

Vice President / Head of Regulatory Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Enel Green Power, established in December 2008, is the Enel Group company that develops and manages energy generation from renewable sources at a global level, with a presence in Europe, the Americas and Africa.
Enel Green Power is a major global operator in the field of energy generation from renewable sources, with an annual production of 29 TW/h, mainly from water, the Sun, wind and the Earth’s heat, meeting the energy consumption of over 10 million families and avoiding 16 million tonnes of CO2 emissions per year.
Enel Green Power has an installed capacity of 9.530 MW, produced by 731 plants in 15 countries and with a generation mix that includes wind, solar, hydro, geothermal and biomass.
We are committed to contributing to sustainable development. We believe that renewable sources play a central role in promoting the competitiveness of the production system of several countries and to ensure secure energy supplies. Indeed, widespread electricity generation from water, the Sun, wind and the Earth’s heat helps improve a country’s energy independence, while also protecting the environment.

Enel Green Power aims to grow by substantially increasing its installed capacity and enhancing each country’s technology mix, aimed at highlighting specific local peculiarities and building on Enel's expertise in this sector.

In countries having a retail organisation, we also work for families and companies in order to achieve energy self-production, -consumption and -management.

pasaules līmeņa

    Darbības

Enel Green Power is focused on all the European / Trans-European policy areas which directly / indirectly have an impact on the renewable energy sector.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

3

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

EPIA, ESTELA, EWEA, EGEC and the European Technology Platforms (ETPs) TP Wind, TP Geoelec and TP Photovoltaics.

    Finansiālie dati

01/2012  -  12/2012

>= 50 000  € un < 100 000  €

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.