Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Enel Green Power S.p.A.

Tunnusnumber registris: 06877217926-31
Registreerimise kuupäev: 1.02.12 13:23:47

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.01.14 10:09:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.01.14 10:09:04


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Enel Green Power S.p.A.
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Publicly Listed Company
Veebisait: http://www.enelgreenpower.com/en-GB/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Francesco Starace
Ametikoht: Chief Executive Officer and General Manager

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Felice Egidi
Ametikoht: Vice President / Head of Regulatory Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 125 Viale Regina Margherita 
IT-00198 Rome
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 0683052752
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Enel Green Power is a major global operator in the field of energy generation from renewable sources,with a net electricity generation that in 2012 amounted to 25.1 TWh, of which 9.9 TWh (39%) hydro, 9.0 TWh (36%) wind, 5.5 TWh (22%) geothermal, 0.2 TWh (1%) solar and 0.5 TWh (2%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
The net installed capacity at the end of 2012 totaled 8.0 GW, of which 2.6 GW (33%) from hydro, 4.3 GW (54%) wind, 0.8 GW (10%) geothermal, 0.2 GW (2%) solar and 0.1 GW (1%) from other renewable energy resources (biomass and cogeneration).
Enel Green Power is committed to contribute to sustainable development. We believe that renewable energy sources play a pivotal role in promoting the competitiveness of the production system of several countries and in ensuring security of energy supply. Indeed, widespread electricity generation from Renewables helps improving a country’s energy independence, while also protecting the environment. Enel Green Power aims at growing by substantially increasing its global installed capacity and by enhancing each country’s technology mix, highlighting local peculiarities and building on Enel's expertise in the energy sector.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Enel Green Power is focused on all the European / Trans-European policy areas which directly / indirectly have an impact on the renewable energy sector.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ARE, EPIA, ESHA, ESTELA, EWEA, EGEC and the European Technology Platforms (ETPs) TP Wind, TP Geoelec and TP Photovoltaics.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 01/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.