Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Lloyds Banking Group

Identifikační číslo v rejstříku: 06872998232-31
Datum registrace: 02/03/2012 15:49:55

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 14/09/2015 16:30:50
Datum poslední roční aktualizace je: 23/04/2015 13:27:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Lloyds Banking Group

Public Limited Company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Gresham Street, 25
EC2V 7HN London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44)2076261500

    Osoba s právní odpovědností

pan  Benedict Brogan

Group Public Affairs Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  James Allan

Manager, European Engagement

    Cíle a úkoly

Lloyds Banking Group is a leading UK based financial services group providing a wide range of banking and financial services to personal and corporate customers. Our main business activities are retail, commercial and corporate banking, general insurance, and life, pensions and investment provision. Services are offered through a number of well recognised brands, including Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland and Scottish Widows.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Broad range of financial services policy proposals.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
James ALLAN 19/02/2015 17/02/2016
Kees DIEPSTRATEN 21/02/2015 19/02/2016

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Vnější vztahy
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Corporate members of trade associations and networks, such as the European Savings Banks Group (ESBG), the European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF), the British Bankers’ Association (BBA), the Association for Financial Markets In Europe (AFME), CityUK and the Association of British Insurers (ABI).

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.