Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky




Profil zaregistrovaného subjektu

International Biocontrol Manufacturers' Association

Identifikačné číslo v Registri: 06818218065-85
Dátum registrácie: 1.3.2012 12:39:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.3.2014 10:42:42
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.3.2014 10:42:42


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: International Biocontrol Manufacturers' Association
Skratka: IBMA
Právna forma: Non profit making asssociation
Internetová stránka: http://www.ibma-global.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Willem RAVENSBERG
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  David CARY
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Treves  61
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 022311842
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: IBMA is mandated with ensuring that a fair level of regulation is in place for biocontrol substances and products proportionate to the risks they pose to the environment and public health in all countries and regions in which IBMA members operate. IBMA is similarly mandated with promoting the biocontrol industry, the members and the products to food chain, government officials and key influencers.
IBMA aims to ensure that modern agriculture is practised using all available tools to produce quality produce with minimal impact on the health of all of the food chain and the environment.
IBMA and members encourage innovation and promotes this to the food chain, government bodies and key influencers.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 12
Doplňujúce údaje: Executive Committee Officers :
- President : Willem Ravensberg
- Vice President : Vittorio Veronelli
- Treasurer : Ralf-Udo Ehlers
- Executive : Director : David Cary
- Microbial Group Head : Antoine Bonhomme
- Macrobial Group Head : Lieselot van der Veken
- Natural Products Group Head : David Bernad
- Semiochemicals Group Head : Antonella Arcuri
- National Associations Representative : Jean-Pierre Princen
- National Associations Representative : Martin Andermatt

Regulatory Affairs Consultant: Ulf Heilig

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Promoting the uptake of IPM and Biocontrol in agriculture
Ensuring proportionate regulation for biocontrol active substances and products

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.




IBMA are promoting the formation of a Global Federation of Biocontrol Manufacturer Associations and have a cooperation in place with BPIA and ANBP to achieve this in North America.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 70 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The major income of IBMA is from membership fees paid by members of the association based on turnover. The association has a charter of principles which members must adhere to.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.