Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Association of Independent Discount and Non Advisory Brokers

Identifikačné číslo v Registri: 06529774938-69
Dátum registrácie: 11.1.2011 13:25:58

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.12.2013 16:29:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18.12.2013 16:29:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Association of Independent Discount and Non Advisory Brokers
Skratka: AIDB
Právna forma: Trade Body
Internetová stránka: http://www.theaidb.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Darius McDermott
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Paul Penny
Funkcia: Secretary

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: The Windmills St Mary's Close 2
GU34 1EF Alton
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 1420566619
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: The AIDB is a UK based trade body which aims to provide a central voice for companies that operate non advisory investment services direct to the public by representing their views to the public, both directly and in the media, with investment institutions and with government and regulatory bodies.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The AIDB provides a central voice for companies that operate non advisory investment services direct to the public by representing their views to the public, both directly and in the media, with investment institutions and with government and regulatory bodies.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 9
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The AIDB provides a central voice for companies that operate non advisory investment services direct to the public by representing their views to the public, both directly and in the media, with investment institutions and with government and regulatory bodies.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.