Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Bramfelder Kulturladen e.V.

Numărul de identificare din Registru: 06362594495-72
Data înscrierii: 09.11.2010 11:12:35

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 13.10.2014 13:59:15
Data ultimei actualizări anuale: 13.10.2014 13:59:15


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Bramfelder Kulturladen e.V.
Acronim: BRAKULA
Statut juridic: NGO
Site internet: http://www.brakula.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Uwe Schmidt
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Uwe Schmidt
Funcţie: GF

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Bramfelder Chaussee  265
22177 Hamburg
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 406421700
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Brakula promotes a non-profit, neighborhood-based cultural and educational work. We are committed to encourage solidarity and tolerance for non-school children and youth and we foster cultural, political, social and general education. We promote tolerance and respect. We are committed in dealing with one another and for openness in the dialogue of cultures and lifestyles. Brakula is a cultural center, where neighborhood-based projects and cultural events, information and discussion meetings and seminars took place. Therefor we collaborate and network with other NGO’s.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Organising Cultural Exchanges and Events
Community Organising
Projects with african countries

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Relaţii externe
 • Societate informaţională
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 144
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
LAG Children and Youth Culture
Federation for Sociocultural Centers in Germany
Association of Hamburg Sociocultural Centers
Medianetwork Hamburg
Network for International Competence

Date financiare

Anul exerciţiului: 10/2010 - 10/2011
Buget total: 438.000
din care finanţare publică: 246.900
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale: 246.900
din alte surse: 191.100
- donaţii: 42.000
- cotizaţii ale membrilor: 3.800
Events, Concerts ... : 145.300
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.