Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Writers' Guild of Great Britain

Tunnusnumber registris: 06249097363-34
Registreerimise kuupäev: 7.12.11 12:06:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.11.13 18:30:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.11.13 18:30:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Writers' Guild of Great Britain
Akronüüm: WGGB
Õiguslik vorm: Trade Union
Veebisait: http://www.writersguild.org.uk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Ametiühingud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Bernie Corbett
Ametikoht: General Secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Bernie Corbett
Ametikoht: General Secretary

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 40 Rosebery Avenue 
EC1R 4RX London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2078330777
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: General Secretary: Bernie Corbett
+442033728401
+447590355922
corbett@writersguild.org.uk

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Trade union representing professional writers in the UK. Our members work in television, theatre, film, radio, publishing, videogames.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: General Secretary: Bernie Corbett
Legal Adviser: Robert Taylor
European Adviser: Pyrrhus Mercouris

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Lobbying and briefing MEPs and officials of the European Commission on matters of concern to professional writers in the UK including:
Copyright including orphan works.
Online distribution of audiovisual works.
Regulation of copyright collective management organisations.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Siseturg
 • Teabevahetus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Writers' Council
Fédération des Scénaristes d'Europe
UNI-MEI (Euro-MEI & UNI-Europa)
International Affiliation of Writers Guilds
British Copyright Council
Creators' Rights Alliance (UK)
Trades Union Congress (UK)
Performers' Alliance (UK)
Federation of Entertainment Unions (UK)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 11/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Annual turnover approx €450,000, the bulk of which is received in members' subscriptions and spent on salaries, administration and services to members.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.