Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Writers' Guild of Great Britain

Identifikační číslo v rejstříku: 06249097363-34
Datum registrace: 07/12/2011 12:06:53

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/06/2015 13:02:51
Datum poslední roční aktualizace je: 27/03/2015 18:33:47
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Writers' Guild of Great Britain

WGGB

Trade Union

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Tooley Street, 134
SE1 2TU London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 2078330777

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bernie Corbett

General Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bernie Corbett

General Secretary

    Cíle a úkoly

Trade union representing professional writers in the UK. Our members work in television, theatre, film, radio, publishing, videogames.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

culture, copyright, digital economy, employment and social affairs, trade


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Lobbying and briefing MEPs and officials of the European Commission on matters of concern to professional writers in the UK including:
Copyright including orphan works.
Online distribution of audiovisual works.
Regulation of copyright collective management organisations.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2  

2

2

General Secretary: Bernie Corbett
Legal Adviser: Robert Taylor
European Adviser: Pyrrhus Mercouris

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Hospodářská soutěž
  • Informační společnost
  • Komunikace
  • Kultura
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

European Writers' Council
Fédération des Scénaristes d'Europe
UNI-MEI (Euro-MEI & UNI-Europa)
International Affiliation of Writers Guilds
British Copyright Council
Creators' Rights Alliance (UK)
Trades Union Congress (UK)
Performers' Alliance (UK)
Federation of Entertainment Unions (UK)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Annual turnover approx €450,000, the bulk of which is received in members' subscriptions and spent on salaries, administration and services to members.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.