Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Global Wind Energy Council

Id-nummer i registret: 0614379494-67
Registreringsdag: 2008-10-10 14:04:09

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-15 12:01:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-15 12:01:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Global Wind Energy Council
Förkortning: GWEC
Associationsform (rättslig ställning): Belgian non-profit association
Webbplats: http://www.gwec.net

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Stephen Sawyer
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Stephen Sawyer
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue d'Arlon  80
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 2131897
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: GWEC represents the interests of the wind power industry globally, with primary focus on international organisations such as the UNFCCC, IPCC, IEA, and work with national associations and countries to help improve market conditions for the industry in new and emerging markets
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Publishing reports on the industry, its performance and future prospects and disseminating this information widely;

Speaking engagements and participation in conferences globally, which sometimes includes the European Commission and/or EU member states, but the primary responsibility for that lies with the European Wind energy Association

Educating international institutions on behalf of the industry is our main activity, none of which specifically target the EU but the EU is involved in virtually all of them.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Our interaction with EU as an institution is limited to our participation on behalf of the industry in the global climate negotiations where the EU is a major player. We spend virtually no time on EU policies per se, as that is the prime objective of our member organisation, the European Wind Energy Association. However, our input is relevant for the purposes of this consultation on the post-2012 climate regime.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.