Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Global Wind Energy Council

Identifikavimo numeris Registre: 0614379494-67
Registracijos data: 08.10.10 14.04.09

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.15 12.01.11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.15 12.01.11


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Global Wind Energy Council
Akronimas: GWEC
Teisinis statusas: Belgian non-profit association
Svetainė: http://www.gwec.net

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Stephen Sawyer
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Stephen Sawyer
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue d'Arlon  80
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 2131897
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: GWEC represents the interests of the wind power industry globally, with primary focus on international organisations such as the UNFCCC, IPCC, IEA, and work with national associations and countries to help improve market conditions for the industry in new and emerging markets
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Publishing reports on the industry, its performance and future prospects and disseminating this information widely;

Speaking engagements and participation in conferences globally, which sometimes includes the European Commission and/or EU member states, but the primary responsibility for that lies with the European Wind energy Association

Educating international institutions on behalf of the industry is our main activity, none of which specifically target the EU but the EU is involved in virtually all of them.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Energetika

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Our interaction with EU as an institution is limited to our participation on behalf of the industry in the global climate negotiations where the EU is a major player. We spend virtually no time on EU policies per se, as that is the prime objective of our member organisation, the European Wind Energy Association. However, our input is relevant for the purposes of this consultation on the post-2012 climate regime.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.