Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

MAN SE

Identifikační číslo v rejstříku: 06093891220-52
Datum registrace: 24.2.09 16:04:09

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 26.2.14 13:41:27
Datum poslední roční aktualizace je 26.2.14 13:41:27


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: MAN SE
Zkratka: MAN
Právní forma Aktiengesellschaft
Internetové stránky: http://www.man.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dr. Georg Pachta-Reyhofen
Funkce: Sprecher des Vorstandes

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Stefan Klatt
Funkce: Head of Public Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Ungererstraße  69
80805 München
NĚMECKO
Telefon: (+49) 89 360980
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die MAN Gruppe ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen Europas mit jährlich rund 15,8 Mrd € Umsatz und weltweit etwa 54 300 Mitarbeitern. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie schlüsselfertigen Kraftwerken und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 7
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Informationsbeschaffung über europäische Politik und Gesetzgebung. Unterstützung der relevanten europäischen Institutionen im Umfeld der Automobil- sowie Maschinenbauindustrie. Mitarbeit in Branchen- und Industrieverbänden.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
MAN ist u.a. Mitglied bei: Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA), Forum for the Automobile and Society (FAS), Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Verband der Autombilindustrie (VDA), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 80 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.