Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

MAN SE

Identifikační číslo v rejstříku: 06093891220-52
Datum registrace: 24/02/2009 16:04:09

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 10:15:24
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 10:15:24
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

MAN SE

MAN

Aktiengesellschaft

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Ungererstraße, 69
80805 München
NĚMECKO

(+49) 89 360980

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Georg Pachta-Reyhofen

Sprecher des Vorstandes

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Stefan Klatt

Head of Public Affairs

    Cíle a úkoly

Die MAN Gruppe ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen Europas mit jährlich rund 15,7 Mrd € Umsatz und weltweit etwa 52 000 Mitarbeitern. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie schlüsselfertigen Kraftwerken und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- Revision RL 96/53 (Weights & Dimensions)
- CO2 Heavy Duty Vehicles
- FTA Verhandlungen der EU Kommission
- Energiestrategien der EU-Kommission
- maritime Umwelt- und Klimastrategien


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Informationsbeschaffung über europäische Politik und Gesetzgebung. Unterstützung der relevanten europäischen Institutionen im Umfeld der Automobil- sowie Maschinenbauindustrie. Mitarbeit in Branchen- und Industrieverbänden.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 6

6

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

MAN ist u.a. Mitglied bei: Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA), Forum for the Automobile and Society (FAS), Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Verband der Autombilindustrie (VDA), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.