Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 06081633546-76
Datum registrace: 05/05/2010 11:25:29

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/02/2015 12:32:10
Datum poslední roční aktualizace je: 10/02/2015 12:32:10
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 10/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V.

TeleTrusT

Eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Chausseestraße 17
10115 Berlin
NĚMECKO

(+4930) 40054306

    Osoba s právní odpovědností

pan  Holger Mühlbauer

Geschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Holger Mühlbauer

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

TeleTrusT is a widespread competence network for IT security comprising members from industry, administration, research as well as national and international partner organizations with similar objectives. With a broad range of members and partner organizations TeleTrusT embodies the largest competence network for IT security in Germany and Europe. TeleTrusT provides interdisciplinary fora for IT security experts and facilitates information exchange between vendors, users and authorities. TeleTrusT comments on technical, political and legal issues related to IT security and is organizer of events and conferences. TeleTrusT is a non-profit association, whose objective is to promote information security professionalism, raising awareness and best practices in all domains of information security. TeleTrusT is carrier of the "European Bridge CA" (EBCA; PKI network of trust), the quality seal "IT Security made in Germany" and runs the IT expert certification programs "TeleTrusT Information Security Professional" (T.I.S.P.) and "TeleTrusT Engineer for System Security" (T.E.S.S.). TeleTrusT is a member of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). The association is headquartered in Berlin, Germany.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU-Datenschutzrichtlinie
EU-NIS-Richtlinie

IT-Sicherheit


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

TeleTrusT is a widespread competence network for IT security comprising members from industry, administration, research as well as national and international partner organizations with similar objectives. With a broad range of members and partner organizations TeleTrusT embodies the largest competence network for IT security in Germany and Europe. TeleTrusT provides interdisciplinary fora for IT security experts and facilitates information exchange between vendors, users and authorities. TeleTrusT comments on technical, political and legal issues related to IT security and is organizer of events and conferences. TeleTrusT is a non-profit association, whose objective is to promote information security professionalism, raising awareness and best practices in all domains of information security. TeleTrusT is carrier of the "European Bridge CA" (EBCA; PKI network of trust), the quality seal "IT Security made in Germany" and runs the IT expert certification programs "TeleTrusT Information Security Professional" (T.I.S.P.) and "TeleTrusT Engineer for System Security" (T.E.S.S.). TeleTrusT is a member of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). The association is headquartered in Berlin, Germany.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 6  

6

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost


 • FRANCIE
 • NĚMECKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ETSI Member

Associated memberships

TeleTrusT and the following organizations are connected by associated membership on a mutual basis:

Germany:

AWV - Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V.
BVSW - Bayerischer Verband für Sicherheit in der Wirtschaft e.V.
CAST e.V. - Competence Center for Applied Security Technology
DAV IT - Arbeitsgemeinschaft Informationstechnologie im Deutschen Anwaltverein e.V.
GOF - Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V.
DVPT - Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie
und Telekommunikation e.V.
eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.
eurobits e.V.
EuroCloud Deutschland_eco e.V.
GDD - Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.
networker NRW e.V.
NIFIS - Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit e.V.
SIBB - Verband der Software-, Informations- und Kommunikations-Industrie in Berlin und Brandenburg e.V.
SILICON TRUST
VeR - Verband elektronische Rechnung e.V.
VfS - Verband für Sicherheitstechnik e.V.
VOI - Verband Organisations- und Informationssysteme e.V.
VSWM - Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Mitteldeutschlands e.V.

Belgium:

LSEC - Leaders in Security

France:

FNTC - Fédération Nationale des Tiers de Confiance

Great Britain:

EEMA - European Association for e-Identity and Security

Austria:

AUSTRIAPRO - Verein zur Förderung der elektronischen Datenübermittlung im Geschäftsverkehr in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich

Switzerland:

ISSS - Information Security Society Switzerland

USA:

ESRA - Elecronic Signature and Records Association
GABA California - German American Business Association California
GSVA - German Silicon Valley Accelerator

Further regular member organizations and partner organizations of TeleTrusT

ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
adm - Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
bankenverband - Bundesverband deutscher Banken e.V.
BDK – Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V.
BITMi - Bundesverband IT-Mittelstand e.V.
BNotK - Bundesnotarkammer K.d.ö.R.
BvD - Berufsverband der Datenschutzbeauftragten e.V.
DFN - Deutsches Forschungsnetz e.V.
DsiN - Deutschland sicher im Netz e.V.
eab - European Association for Biometrics
GSVA - German Silicon Valley Accelerator
KBV - Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R.
KVB - Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, K.d.ö.R.
KZBV - Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R.
SIGNATURE - European Security Innovation Network

TeleTrusT´s further memberships and relations

BCTT - Business Coalition for Transatlantic Trade (USA)
ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Europe)
DGAP - German Council on Foreign Relations (Germany)
DGVM - Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. (Deutschland)
DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Deutschland)
DTCE - Digital Trust and Compliance Europe (Europe)
D21 - Initiative D21 (Germany)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

50 000 €

0 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

Mitgliedsbeiträge

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.