Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Women in Europe for a Common Future

Identifikačné číslo v Registri: 06010171995-65
Dátum registrácie: 14.7.2009 12:43:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 19.6.2014 13:16:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.6.2014 13:16:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Women in Europe for a Common Future
Skratka: WECF
Právna forma: Stichting
Internetová stránka: http://www.wecf.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Sascha Gabizon
Funkcia: executive director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Sascha Gabizon
Funkcia: executive director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Korte Elisabethstraat 3511 JG 6
P. O. BOX: 13047
3507 LA Utrecht
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 302310300
Fax: (+31) 302340878
Ďalšie kontaktné údaje: Address Germany:
St.-Jakobs-Platz 10
80331 Munchen

Address France:
13 Avenue Elile Zola 74100 Annemasse Cedex

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Women in Europe for a Common Future - WECF - was created in 1994 following the 1992 Rio Earth Summit, to give women a stronger voice in sustainable development and environmental policy, with the aim of balancing environmental, health and economic perspectives. WECF strives for a healthy environment for all.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Organizing policy dialogue events with European parliamentarians and members of the European Commission on proposals for improvement of new European legislation and / or implementation of existing European legislation on health and the environment.

Dissemination of European legislation to r civil society organisations and the public within the European Union.

Organizing policy dialogue events with national parliamentarians and national governments on proposals for improvement of new European legislation and / or implementation of existing European legislation on health and environment.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Mládež
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 67
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EEB; CAN; HEAL; IPEN; REACH; ECOS; PAN; ROCA; Klima-allianz; Ecoforum; Techneau; EWP; Gender CC (women network of UNF CCC); Partos-concord; NVR; Allinace pour la Planete; MDRGF; GNCEH.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 1 453 185
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1 354 460
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 1 219 213
- zo štátnych zdrojov: 135 247
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 98 725
- dary: 2 441
- členské: 825
private foundations : 39 103
cofinancing partners : 56 356
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The costs mentioned in paragraph 3 are the costs of our program NGOs LIFE + funded by DG environment and include all activities related to the disclosure of European legislation to civil society organizations and citizens within the European Union as well as advocacy activities towards European institutions.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
a.hekkers