Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Women in Europe for a Common Future

Numer identyfikacyjny w rejestrze 06010171995-65
Data rejestracji: 09-07-14 12:43:18

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-19 13:16:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-19 13:16:10


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Women in Europe for a Common Future
Nazwa skrócona: WECF
Status prawny: Stichting
Strona internetowa: http://www.wecf.eu

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Sascha Gabizon
Pełniona funkcja: executive director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Sascha Gabizon
Pełniona funkcja: executive director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Korte Elisabethstraat 3511 JG 6
Skr. poczt.: 13047
3507 LA Utrecht
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+31) 302310300
Numer faksu: (+31) 302340878
Inne dane kontaktowe: Address Germany:
St.-Jakobs-Platz 10
80331 Munchen

Address France:
13 Avenue Elile Zola 74100 Annemasse Cedex

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Women in Europe for a Common Future - WECF - was created in 1994 following the 1992 Rio Earth Summit, to give women a stronger voice in sustainable development and environmental policy, with the aim of balancing environmental, health and economic perspectives. WECF strives for a healthy environment for all.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Organizing policy dialogue events with European parliamentarians and members of the European Commission on proposals for improvement of new European legislation and / or implementation of existing European legislation on health and the environment.

Dissemination of European legislation to r civil society organisations and the public within the European Union.

Organizing policy dialogue events with national parliamentarians and national governments on proposals for improvement of new European legislation and / or implementation of existing European legislation on health and environment.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • edukacja
 • energia
 • konsumenci
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 67
Liczba organizacji członkowskich: 0
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
EEB; CAN; HEAL; IPEN; REACH; ECOS; PAN; ROCA; Klima-allianz; Ecoforum; Techneau; EWP; Gender CC (women network of UNF CCC); Partos-concord; NVR; Allinace pour la Planete; MDRGF; GNCEH.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Budżet ogólny: 1 453 185
w tym środki publiczne: 1 354 460
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 1 219 213
- ze źródeł krajowych: 135 247
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 98 725
- darowizny: 2 441
- składki członkowskie: 825
private foundations : 39 103
cofinancing partners : 56 356
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The costs mentioned in paragraph 3 are the costs of our program NGOs LIFE + funded by DG environment and include all activities related to the disclosure of European legislation to civil society organizations and citizens within the European Union as well as advocacy activities towards European institutions.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
a.hekkers