Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Women in Europe for a Common Future

Inschrijvingsnummer in het register 06010171995-65
Inschrijvingsdatum: 14-7-09 12:43:18

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 19-6-14 13:16:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 19-6-14 13:16:10


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Women in Europe for a Common Future
Acroniem: WECF
Rechtsvorm: Stichting
Website: http://www.wecf.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Sascha Gabizon
Functie: executive director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Sascha Gabizon
Functie: executive director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Korte Elisabethstraat 3511 JG 6
Postbus: 13047
3507 LA Utrecht
NEDERLAND
Telefoon: (+31) 302310300
Faxnummer: (+31) 302340878
Overige contactgegevens: Address Germany:
St.-Jakobs-Platz 10
80331 Munchen

Address France:
13 Avenue Elile Zola 74100 Annemasse Cedex

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Women in Europe for a Common Future - WECF - was created in 1994 following the 1992 Rio Earth Summit, to give women a stronger voice in sustainable development and environmental policy, with the aim of balancing environmental, health and economic perspectives. WECF strives for a healthy environment for all.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 6
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Organizing policy dialogue events with European parliamentarians and members of the European Commission on proposals for improvement of new European legislation and / or implementation of existing European legislation on health and the environment.

Dissemination of European legislation to r civil society organisations and the public within the European Union.

Organizing policy dialogue events with national parliamentarians and national governments on proposals for improvement of new European legislation and / or implementation of existing European legislation on health and environment.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 67
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • LITOUWEN
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EEB; CAN; HEAL; IPEN; REACH; ECOS; PAN; ROCA; Klima-allianz; Ecoforum; Techneau; EWP; Gender CC (women network of UNF CCC); Partos-concord; NVR; Allinace pour la Planete; MDRGF; GNCEH.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 1.453.185
waarvan gefinancierd door de overheid: 1.354.460
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 1.219.213
- nationale overheid: 135.247
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 98.725
- giften: 2.441
- contributies van de leden: 825
private foundations : 39.103
cofinancing partners : 56.356
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The costs mentioned in paragraph 3 are the costs of our program NGOs LIFE + funded by DG environment and include all activities related to the disclosure of European legislation to civil society organizations and citizens within the European Union as well as advocacy activities towards European institutions.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
a.hekkers