Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Jssor Youth Organization

Numer identyfikacyjny w rejestrze 05972865598-97
Data rejestracji: 11-04-02 16:02:55

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-08 01:33:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-08 01:33:10


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Jssor Youth Organization
Nazwa skrócona:
Status prawny: NGO
Strona internetowa: https://ngoiq.org/wpmu/jssor

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Abdilah Hassan
Pełniona funkcja: Communication Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Hassan Abdilah
Pełniona funkcja: Communication Officer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: River Street  1
4444 Shattrah
IRAK
Numer telefonu: (+964) 7807205595
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: 1- Build the capacity of the youth in the south of Iraq to create a youth-base that believes in equality, democracy and human rights and works to spread these notions.
2- Combat all kinds of violence and sectarianism and spread the culture of love, tolerance and peace instead.
3- Combat poverty and unemployment to achieve development and progress in the Iraqi southern society.
4- Strengthen the role of women and educate them to demand their rights and participate in making decisions
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 9
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


We work to build the capacities of the Iraqi youth in particular and the Iraqi people in general through education on human rights, democracy, violence combating and participating on the democratic government and the decision making. To achieve this mission, we do training workshops, dialogue sessions, conferences, advocacy campagne,etc.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • pomoc humanitarna
  • społeczeństwo informacyjne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 50
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 01/2012
Budżet ogólny: 21 000
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 21 000
- darowizny: 14 000
- składki członkowskie: 7 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.