Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Jssor Youth Organization

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 05972865598-97
Data rejestracji: 02/04/2011 16:02:55

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 08/03/2014 01:33:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 08/03/2014 01:33:10

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Jssor Youth Organization

NGO

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

River Street, 1
4444 Shattrah
IRAK

(+964) 7807205595

(+) 

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Abdilah Hassan

Communication Officer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Hassan Abdilah

Communication Officer

    Cele i zakres obowiązków

1- Build the capacity of the youth in the south of Iraq to create a youth-base that believes in equality, democracy and human rights and works to spread these notions.
2- Combat all kinds of violence and sectarianism and spread the culture of love, tolerance and peace instead.
3- Combat poverty and unemployment to achieve development and progress in the Iraqi southern society.
4- Strengthen the role of women and educate them to demand their rights and participate in making decisions

krajowym

    Działalność

We work to build the capacities of the Iraqi youth in particular and the Iraqi people in general through education on human rights, democracy, violence combating and participating on the democratic government and the decision making. To achieve this mission, we do training workshops, dialogue sessions, conferences, advocacy campagne,etc.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

9

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • pomoc humanitarna
  • społeczeństwo informacyjne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

50

    Dane finansowe:

01/2011  -  01/2012

21 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

21 000 €

14 000 €

7 000 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.