Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Jssor Youth Organization

Tunnusnumber registris: 05972865598-97
Registreerimise kuupäev: 02/04/2011 16:02:55

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/05/2015 16:08:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/05/2015 16:08:40
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/05/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Jssor Youth Organization

NGO

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

River Street, 1
4444 Shattrah
IRAAK

(+964) 7807205595

    Juriidiliselt vastutav isik

Abdilah Hassan

Communication Officer

    ELi asjade eest vastutav isik

Hassan Abdilah

Communication Officer

    Eesmärgid ja ülesanded

1- Build the capacity of the youth in the south of Iraq to create a youth-base that believes in equality, democracy and human rights and works to spread these notions.
2- Combat all kinds of violence and sectarianism and spread the culture of love, tolerance and peace instead.
3- Combat poverty and unemployment to achieve development and progress in the Iraqi southern society.
4- Strengthen the role of women and educate them to demand their rights and participate in making decisions

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- women rights
-family planning
- children rights
-youth capacity building

local activities in:
- women rights
-family planning
- children rights
-youth capacity building


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

We work to build the capacities of the Iraqi youth in particular and the Iraqi people in general through education on human rights, democracy, violence combating and participating on the democratic government and the decision making. To achieve this mission, we do training workshops, dialogue sessions, conferences, advocacy campagne,etc.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2   75%: 3   50%: 1   25%: 3

9

5,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Humanitaarabi
  • Infoühiskond

    Liikmed ja liikmesus

50

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

21 000 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

21 000 €

14 000 €

7 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.