Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Jssor Youth Organization

Tunnusnumber registris: 05972865598-97
Registreerimise kuupäev: 2.04.11 16:02:55

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.03.14 1:33:10
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.03.14 1:33:10


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Jssor Youth Organization
Akronüüm:
Õiguslik vorm: NGO
Veebisait: https://ngoiq.org/wpmu/jssor

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Abdilah Hassan
Ametikoht: Communication Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hassan Abdilah
Ametikoht: Communication Officer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 River Street 
4444 Shattrah
IRAAK
Telefoninumber: (+964) 7807205595
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: 1- Build the capacity of the youth in the south of Iraq to create a youth-base that believes in equality, democracy and human rights and works to spread these notions.
2- Combat all kinds of violence and sectarianism and spread the culture of love, tolerance and peace instead.
3- Combat poverty and unemployment to achieve development and progress in the Iraqi southern society.
4- Strengthen the role of women and educate them to demand their rights and participate in making decisions
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 9
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


We work to build the capacities of the Iraqi youth in particular and the Iraqi people in general through education on human rights, democracy, violence combating and participating on the democratic government and the decision making. To achieve this mission, we do training workshops, dialogue sessions, conferences, advocacy campagne,etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Humanitaarabi
  • Infoühiskond

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 50
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 01/2012
Üldeelarve: 21 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 21 000
- annetused: 14 000
- liikmemaksud: 7 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.