Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Jssor Youth Organization

Identifikační číslo v rejstříku: 05972865598-97
Datum registrace: 2.4.11 16:02:55

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.3.14 1:33:10
Datum poslední roční aktualizace je 8.3.14 1:33:10


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Jssor Youth Organization
Zkratka:
Právní forma NGO
Internetové stránky: https://ngoiq.org/wpmu/jssor

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Abdilah Hassan
Funkce: Communication Officer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: Hassan Abdilah
Funkce: Communication Officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: River Street  1
4444 Shattrah
IRÁK
Telefon: (+964) 7807205595
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: 1- Build the capacity of the youth in the south of Iraq to create a youth-base that believes in equality, democracy and human rights and works to spread these notions.
2- Combat all kinds of violence and sectarianism and spread the culture of love, tolerance and peace instead.
3- Combat poverty and unemployment to achieve development and progress in the Iraqi southern society.
4- Strengthen the role of women and educate them to demand their rights and participate in making decisions
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 9
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


We work to build the capacities of the Iraqi youth in particular and the Iraqi people in general through education on human rights, democracy, violence combating and participating on the democratic government and the decision making. To achieve this mission, we do training workshops, dialogue sessions, conferences, advocacy campagne,etc.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Humanitární pomoc
  • Informační společnost

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 50
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 01/2012
Celkový rozpočet: 21 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 21 000
- dary: 14 000
- členské příspěvky: 7 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.