Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Jssor Youth Organization

Identifikační číslo v rejstříku: 05972865598-97
Datum registrace: 02/04/2011 16:02:55

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/03/2014 01:33:10
Datum poslední roční aktualizace je: 08/03/2014 01:33:10

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jssor Youth Organization

NGO

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

River Street, 1
4444 Shattrah
IRÁK

(+964) 7807205595

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Abdilah Hassan

Communication Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Hassan Abdilah

Communication Officer

    Cíle a úkoly

1- Build the capacity of the youth in the south of Iraq to create a youth-base that believes in equality, democracy and human rights and works to spread these notions.
2- Combat all kinds of violence and sectarianism and spread the culture of love, tolerance and peace instead.
3- Combat poverty and unemployment to achieve development and progress in the Iraqi southern society.
4- Strengthen the role of women and educate them to demand their rights and participate in making decisions

celostátní

    Činnosti

We work to build the capacities of the Iraqi youth in particular and the Iraqi people in general through education on human rights, democracy, violence combating and participating on the democratic government and the decision making. To achieve this mission, we do training workshops, dialogue sessions, conferences, advocacy campagne,etc.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

9

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Humanitární pomoc
  • Informační společnost

    Členství a příslušnost

50

    Finanční údaje

01/2011  -  01/2012

21 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

21 000 €

14 000 €

7 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.