Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.

Αριθμός μητρώου: 0584121345-92
ημερομηνία της εγγραφής: 28/8/2008 12:05:28 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 5/8/2014 9:08:37 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 5/8/2014 9:08:37 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.
Ακρωνύμιο: AUMA
Νομικό καθεστώς: e.V.
Δικτυακός τόπος: http://www.auma.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Peter Neven
Θέση: Geschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Silvia Bauermeister
Θέση: Recht

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 9 Littenstr. 
10179 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 030 24000 0
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Office Brussels:

19 A-D Avenue des Arts
1000 Bruxelles
Belgium

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: AUMA, the Association of the German Trade Fair Industry

represents the interests

of the trade fair industry on a national and international level in dealings with parliament, ministries, authorities and other organizations.

informs exhibitors and visitors

about dates, product ranges, exhibitor and visitor figures of German and foreign events by internet, printed media and individual information. As a complement to this, it publishes specialist brochures for the preparation and staging of trade fair participations.

supports the international marketing of the German organizers

A series of posters and advertisements, the "Messen made in Germany" folder and a video film, provide information worldwide about the specific qualities of German trade fairs and organizers. In addition, AUMA organizes and supports seminars and presentations for opinion-makers, especially in countries outside Europe.

conducts marketing pro trade fair

through the outdoor advertising campaign "Your success is only fair", through the AUMA_Trade Fair Benefits Check for the determination of costs and benefits of trade fair participations and through the CD-ROM "Messe fit" with tips for planning and conduct of trade fair participations. The basis for marketing pro trade fair are, among others, research projects on the position of the trade fair in the marketing mix.

is involved in training and further education

AUMA supports universities and technical colleges as well as other facilities which are concerned with training and further education for the trade fair industry. It has itself played a part in the development of the training and further training course of study "International Event Organiser" and was involved in the conception of the job description "Event Manager".

maintains the German Trade Fair Library

The library consists of a large collection of books, scientific papers, newspaper articles, trade fair catalogues and historic publications. It is open to students and graduates studying for their doctorate, as well as to anyone who is professionally involved with trade fairs, for their researches.

improves the transparency of the trade fair market

As a neutral clearing body, it is involved in balancing the various interests of exhibitors, visitors and organizers with respect to the location, date or product range of trade fairs. In addition, AUMA ensures clarity and truth in relation to event descriptions.

is responsible for the management of FKM

The FKM - Society for the Voluntary Control of Trade Fair and Exhibition Statistics - has developed uniform rules for the collection and publication of exhibitor and visitor figures and for the conducting of visitor analyses with the aim of ensuring the comparability of trade fair figures. Adherence to the regulations is controlled by a company of public accountants.

coordinates the German participations at foreign fairs

AUMA, in close cooperation with the Federal Ministry of Economics and Technology and also the Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, prepares the official German trade fair programme abroad. Within the framework of this programme, the Federal Government provides export platforms where German companies can participate at foreign events, but also supports separate presentations by German industry abroad. The interests of business and politics in this sector are coordinated within the Working group for Foreign Trade Fair Participation at AUMA, in which representatives of export-oriented associations regularly meet the representatives of the Ministries.

AUMA's members are

* the central associations of German business (industry, trade, skilled trades etc.),
* trade associations of the exhibiting and visiting industries who are interested in trade fairs,
* the German trade fair and exhibition organizers as well as the companies organizing foreign trade fair participations,
* associations
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


..

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
UFI - The Global Association of the Exhibition Industry

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.