Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Royal Association Netherlands Shipowners

Identifikačné číslo v Registri: 05693918534-87
Dátum registrácie: 10/04/2012 10:09:56

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/02/2015 11:31:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/02/2015 11:31:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Royal Association Netherlands Shipowners

KVNR

Organisation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Boompjes, 40
3011XB Rotterdam
HOLANDSKO

(+31) 104146001

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Martin Dorsman

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Martin Dorsman

Director

    Ciele a poslanie

Our vision
In the KVNR’s vision, the Dutch shipping industry should be a modern industry with an excellent performance record plays a prominent role in a number of European and/or global market segments and at the same time manages to be the hub of the Dutch maritime cluster.

The shipping register of the Netherlands is a leading one within Europe, in terms of growth, standards and sustainability of the ships registered, as well as service and user-friendliness.

Our mission
By means of collective actions, the KVNR promotes an internationally competitive business climate for shipowners in the Netherlands. Representation of collective interests is achieved by playing a guiding role in future developments in the shipping industry, both at national and international level. Individually, we offer support to our members by advising them in matters of business climate, the maritime labour market and sustainability.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

nvt


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

We received information on EU initiatives via email.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Transeurópske siete
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.