Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Royal Association Netherlands Shipowners

Identitātes numurs Reģistrā: 05693918534-87
Reģistrācijas datums: 10/04/2012 10:09:56

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 12/02/2015 11:31:39
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 12/02/2015 11:31:39
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 12/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Royal Association Netherlands Shipowners

KVNR

Organisation

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Boompjes, 40
Rotterdam 3011XB
NĪDERLANDE

(+31) 104146001

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Martin Dorsman

Director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Martin Dorsman

Director

    Mērķi un uzdevumi

Our vision
In the KVNR’s vision, the Dutch shipping industry should be a modern industry with an excellent performance record plays a prominent role in a number of European and/or global market segments and at the same time manages to be the hub of the Dutch maritime cluster.

The shipping register of the Netherlands is a leading one within Europe, in terms of growth, standards and sustainability of the ships registered, as well as service and user-friendliness.

Our mission
By means of collective actions, the KVNR promotes an internationally competitive business climate for shipowners in the Netherlands. Representation of collective interests is achieved by playing a guiding role in future developments in the shipping industry, both at national and international level. Individually, we offer support to our members by advising them in matters of business climate, the maritime labour market and sustainability.

pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

nvt


 

We received information on EU initiatives via email.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1  

1

1

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Eiropas komunikāciju tīkli
  • Ekonomika un finanšu lietas
  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Tirdzniecība
  • Transports
  • Vide

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.