Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Id-nummer i registret: 05673984520-73
Registreringsdag: 2010-11-12 12:30:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-24 12:48:44
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-24 12:48:44


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Förkortning: MKB-Nederland
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats: http://www.mkb.nl

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Leendert-Jan VISSER
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mario VAN MIERLO
Befattning: Senior Adviser European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bezuidenhoutseweg  12
Box: 93002
2509 AA The Hague
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 15 2191212
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Brussels Office:
Rue Archimède 5 (box 4)
1000 Brussels
Telephone: 02-5100.877

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 150000  € och < 200000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.