Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Id-nummer i registret: 05673984520-73
Registreringsdag: 12/11/2010 12:30:27

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 12:07:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 12:07:39
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

MKB-Nederland

association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Bezuidenhoutseweg, 12
Box: 93002
2509 AA The Hague
NEDERLÄNDERNA

(+31) 15 2191212

    Juridiskt ansvarig

Leendert-Jan VISSER

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mario VAN MIERLO

Senior Adviser European Affairs

    Mål och uppdrag

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

MKB-Nederland is in Brussel in principe actief op alle onderwerpen op sociaal en economisch gebied die van belang kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Utbildning

    Medlemskap

Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.