Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Identifikačné číslo v Registri: 05673984520-73
Dátum registrácie: 12/11/2010 12:30:27

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 12:07:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 12:07:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

MKB-Nederland

association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Bezuidenhoutseweg, 12
P. O. BOX: 93002
2509 AA The Hague
HOLANDSKO

(+31) 15 2191212

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Leendert-Jan VISSER

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Mario VAN MIERLO

Senior Adviser European Affairs

    Ciele a poslanie

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

MKB-Nederland is in Brussel in principe actief op alle onderwerpen op sociaal en economisch gebied die van belang kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.